torsdag 24 juni 2010

Tågstopp i Åsa är möjligt

Öresundstågen mellan Halmstad och Göteborg kan stanna i Åsa, söder om Kungsbacka, vilket skapar förutsättningar för en station för av- och påstigande resenärer. Det har Trafikverket, Kungsbacka kommun och Hallandstrafiken kommit fram till i en gemensam utredning.

– Detta är en lösning som gagnar alla, säger Bengt Rydhed, ställföreträdande regionchef i Trafikverket region väst.

Utredningen visar att de Öresundståg som går mellan Halmstad och Göteborg går att köra något snabbare på sträckan Varberg och Kungsbacka än vad man gör i dag. Det innebär att tågen kan stanna i Åsa utan att det påverkar övrig tågtrafik.

– Lösningen stod högst upp på önskelistan av de alternativen som vi utredde. För resenärer som vill tågpendla mot Göteborg eller Halmstad är det den snabbaste och smidigaste tåglösningen samtidigt som restiden för övriga Hallandsresenärer inte påverkas, säger Tore Fritzson, ordförande i Hallandstrafiken.

– Samarbetet har varit en framgångsfaktor och lett till en lösning som alla är mycket nöjda med, säger Ola Johansson (c), kommunalråd i Kungsbacka.

Det finns dock frågor som ännu inte är lösta, så som finansiering av stationen, tidplan för byggnation och hur den långsiktiga trafikeringen av stationen kan se ut. Trafikverket, Kungsbacka kommun och Hallandstrafiken fortsätter nu arbetet med dessa frågor innan ett slutgiltigt beslut om en tågstation i Åsa kan fattas.Kontakt:
Bengt Rydhed, stf regionchef Trafikverket region väst: 0703-25 32 33
Tore Fritzon, ordförande Hallandstrafiken: 0705-28 49 20
Ola Johansson, kommunalråd Kungsbacka kommun, 0706-22 23 18
Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Inga kommentarer: