torsdag 1 juli 2010

Bostadsbyggande - brevsvar till Eva

Svar till Eva som undrar vad vi vill göra för att se till att hennes vuxna dotter får egen lägenhet i Kungsbacka.

Tack för ditt mejl. Kungsbacka är en attraktiv kommun att bo i, därför är det också brist på bostäder, tyvärr drabbar det även de som är bosatta i kommunen lika hårt som de som söker sig hit. För att möta efterfrågan har Kungsbacka kommun beslutat planera för att det byggs cirka 500 bostäder per år mellan 2010 – 2015, utöver den styckebyggnation som sker baserat på äldre planer och enskilda bygglov. Av dessa skall fördelningen vara 70 % ägande-, eller bostadsrätter och minst 30 % hyresrätter. Kommunen kan ställa krav på att hyresrätter byggs av de privata företag som ansöker om planläggning. Det är det styrinstrument vi förfogar över, sedan är det upp till dessa att acceptera villkoren, eller avstå från att bygga. Denna politik är framgångsrik så till vida att det nu planeras och byggs hyresrätter i Björkris, senare i Kolla Parkstad, på Tölö ängar och i Aranäs stadsdel, m.m. helt i linje med våra planer. Alla nya bostäder som byggs ger möjlighet för unga att få en bostad, eftersom de som flyttar in i en bostadsrätt ofta lämnar en äldre hyresrätt med lägre hyra. Det kommunägda bostadsbolaget Eksta bygger uteslutande hyresrätter. Jag förstår att det är svårt att hitta en lägenhet nu med rätt hyresnivå. Vi anstränger oss för att öka tillgången så att vi kommer i takt med efterfrågan. Jag utgår ifrån att din dotter har varit i kontakt med bostadsförmedlingen och har kontaktat fastighetsägarna i kommunen.

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: