torsdag 29 april 2010

Politikvecka med förhinder på Elof Lindälv

Den här veckan har elevkåren på Elof Lindälvs gymnasium ordnat politikvecka och i onsdags var jag där för att se hur det gick med ungdomsförbundsdebatten där CUF Rickard Nordin skulle delta. Döm om min förvåning och besvikelse när det visade sig att rektor beslutat ställa in debatten bara någon vecka innan. Skäl finns kanske, men de måste ha varit väldigt goda, för bättre förutsättningar för en bra debatt fanns inte, när Ungdomsförbunden ställt upp med sina bästa förmågor. Vårterminen är enda tillfället att nå de som går ur trean och som i höst får lov att rösta för första gången. Att det ska ordnas debatter i höst är därför ingen bra förklaring. Att då förvägra dem möjlighet att ta del av politiken direkt och kunna ställa frågor känns som en märklig prioritering av skolledningen. En annan förklaring lär vara att man var orolig att debatten skulle spåra ur för att SD skulle delta. För det första hade de inte meddelat att de kommer att delta. Eleverna hade gjort klart att integrationsfrågor INTE skulle ingå i debatten. Det är till att underskatta partiernas ungdomsförbund om man tror att de inte skulle klara att bemöta SD ifall de deltagit. Ambitionen att utestänga dem, eller andra ungdomsförbund gagnar inte saken. Tvärt om! Hoppas det går ut direktiv från nämnden nu som innebär att rektorer och samhällslärare använder sig av den möjlighet som ungdomsförbundens och elevernas engagemang erbjuder. Besvikelsen från elevkåren på Lindälv gick i varje fall inte att ta miste på idag. Bra jobbat, men dålig stöttning från de vuxna. Vad blir deras lärdom av sådant?

Inga kommentarer: