tisdag 27 april 2010

Bredbandsöppning

Jaaa! Det börjar gå upp för fler att regeringen har avsikter med att vilja satsa på bredbandsutbyggnaden på nytt. En attitydförändring är på gång och vi har möjlighet att vara framgångsrika om vi driver frågan hårt i valrörelsen kommunalt. Det kan vara ett kommunalt ansvar att verka för samförläggning och kanalisation som öppnar för kommersiella aktörer att förse även områden utanför tätorten med höghastighetsbredband med fiber. Attans att det inte ska gå att övertyga politiker utan att gå via ledande tjänstemän.

Inga kommentarer: