onsdag 10 mars 2010

Frillesås matskolan, Kungsbacka en matkommun

Ikväll möttes personal och chefer inom måltid, föräldrar, elever och personal från Frillesåsskolan och politiker för att samtala om vad som kan göras för att elever ska uppleva att maten är god, äta sig mätta och inte kasta bort så mycket mat.
Maten är en viktig fråga och det finns mycket man kan mäta, dra slutsatser av och ändra. Miljön och tiden för måltiden är en sak. Är man hungrig kl 10.15 på morgonen? Hur mycket påverkar det om barnet fått frukost på morgonen hemma eller inte? Råvaran, transporterna, utseendet, smaken en annan. Vårt (kommunens) ansvar är att tillgodose 30 % av bernens näringsbehov. Föräldrarna ansvarar för de resterande 70 %-en. Hur ska vi bygga nya skolor för att underlätta matservering och ätande.
Ska vi återgå till matsalar, eller äta i klassrummen, men se till att det blir enklare att få dit maten, är något vi borde fundera på.
En annan sak är råvaran. Vi vill sträva efter svenska råvaror som tillagas från grunden, fast eleverna äter bäst när de få fiskpinnar, pannbiffar och andra halvfabrikat av okänt ursprung. Är det barnens eller de vuxnas önskemål som ska tillgodoses, eller är det samma?
I Frillesås har eleverna en "hälsning till köket", där personalen får omedelbar feedback på veckans matsedel. Det var en av många goda idéer som dryftades. Helt klart är att det i de Kommunala Självstyrande Skolorna (KSS) verkar finnas ett större intresse att arbeta med en helhetssyn och involvera alla, från elever till chefer i frågor som ligger nära och angår. En annan viktig sak som sades var att det är "inte resurserna, utan engagemanget" som ger resultat.
Vi har sett till att det ställs miljökrav vid upphandling och att livsmedelsupphandlingar görs så att lokala företag inte missgynnas, utan tvärtom, få ökade möjligheter att kunna lämna anbud. Vi har bestämt att målet ska vara att 25 % av livsmedlen skall vara ekologiskt. Nu är det upp till politikerna i Förskole- och grundskolenämnden att ta sin del av ansvaret och prioritera maten i sin budget.
Kommunstyrelsen har redan gått halva vägen genom att erbjuda ett stimulansbidrag på 1 miljon Det har sedan det infördes gett ett utfall på 13 %. Hur blir det, Larry (FG), La (ÄO) och Jan (GV), som är högsta politikerna i de nämnder som köper livsmedel. När drar ni ert strå till stacken? Vi har räknat ut att det endast behövs 1,5 miljoner till för att nå målet.

1 kommentar:

Ingrid Höglind sa...

Inställningen måste vara att prioritera måltiderna precis lika högt som skolundervisningen och att de har lika god kvalitet som den. Barnen ska naturligtvis få lära sig vad näringsriktig och god mat är liksom vad det betyder med fin dukning och trivsam miljö att äta i. Att maten lagas med kunskap och känsla utan halvfabrikat i ett kök på plats borde vara en absolut självklarhet. Dessutom att det serveras sallad, färska grönsaker och frukt. Är det så i Kungsbacka eller inte?