fredag 12 mars 2010

Verksamhet och bergtäkt vid Borgås - insändare

"Vi som bor i Kungsbacka har själva ett ansvar att för att det finns krossprodukter – sten, som går att använda till hus, vägar och annat som behövs i en kommun som växer.

1999 antogs en plan av Kommunfullmäktige för hur vi skall tillgodose detta behov inom kommunens gränser. Ytterst är det staten som genom Länsstyrelsen prövar och bedömer olika platser som kommunen sedan har att yttra sig över.

Vi förstår de kringboendes oro över bl. a. buller från en eventuell bergtäkt vid Bräckaberget. Utvecklingen inom krossverksamheten har gått framåt under senare år och möjligheter att bygga in och ljudisolera delar av verksamheten har presenterats. Få platser kan erbjuda bättre möjligheter att lösa transportfrågan med få störningar och låga utsläpp.

Centerpartiet har inte tagit ställning till etablerandet av bergtäkt i Borgås. Eftersom vi gärna ser en utökning av verksamhetsområdet i Borgås har vi varit positiva till att pröva frågan i en egen utredning. Att ställa sig negativ till detta vore att blunda för en framtida lösning på hur vi får nära tillgång till krossprodukter, samtidigt som vi avstår från möjligheten att skapa ett område för företag och handel.

Låt oss se vad utredningen visar och vilka lösningar sökanden redovisar för att leva upp till kraven på en brytning med minimal omgivningspåverkan. Det är först då som lämpligheten kan prövas."Fredrik Hansson, C Ola Johansson, C
Kretsordförande Kommunalråd

Inga kommentarer: