söndag 14 februari 2010

Storm i ett standardmjölkglas

I samband med att Förskola & Grundskolas ram utökades med 25 miljoner sedan regeringen i höstas tilldelat Kungsbacka 55 miljoner extra statbidrag, bestämdes det också att vi utöver att tillämpa Livsmedelsverkets rekommendationer även skulle servera standardmjölk och andra "normalfeta" mejeriprodukter. Det hade förekommit en debatt där rekommendationerna ifrågasatts och man undrar om det verkligen är så att alla barn mår bäst av lättprodukter. Rätt eller fel? Jag vet inte och hade personligen kunnat tänka mig att låta Livsmedelsverkets rekommendationer gälla fullt ut. Nu blev beslutet ett annat och helt i linje med den debatt som förekom på insändarspalt (minns Socialstyrelsens 6 - 8 skivor bröd).

En förskollärare i min närmaste bekantskapskrets visade mig för någon månad sedan den blankett som skickats ut till föräldrarna där de förväntas fylla i vilken typ av mjölk deras barn ska dricka. Jag visade i min tur blanketten för den moderate politiker som framfört förslaget om standardmjölk.

Jag förstår att en sådan hantering skapar starka reaktioner bland personal, men har svårt att förstå varför Larry Söder och andra politiker ska behöva stå till svars för sådan byråkrati. Detta är en "hurfråga" om något. Det vill säga sådant som tjänstemännen ska sköta om för att på bästa sätt genomföra "vad" Larry och andra beslutat. Politikerna bestämmer "vad", ska hålla fingrarna borta från "hur" och överlåta det jobbet till förvaltningen. Dessa får i sin tur återkomma och berätta att "hur" inte leder till "vad" och redogöra för konsekvenserna.

Om Larry känner sig nödsakad att stå bakom den aktuella blanketten är väl upp till honom. det är ju alltid klädsamt att försvara tjänstemän. Själv hade jag tyckt det borde funnits en möjlighet att kryssa i en ruta där det står "det kvittar, mitt barn dricker vilken mjölk som helst". Skulle tro att 80 % hade satt sitt kryss där. Då hade personalen kunnat fokusera på det fåtal barn som gjort specifika val. Men så enkelt får det tydligen inte vara i Mellanmjölkens land.

Inga kommentarer: