måndag 15 februari 2010

Säkta arbetsgivaravgifter för ungdomar ger dubbelplus

Presskonferens i förra veckan om kommunens bokslut. Ett oväntat stort överskott som till större delen oraskats av olika bostadsprojekt som gett ett överskott som senare ska återinvesteras i ny infrastruktur. Verksamheterna ger plus, trots hårda besparingskrav som skulle verkställas 2009 för att få full effekt 2010.

Regeringe har sänkt arbetsgivaravgifterna för ungdomar och äldre. Denna åtgärd syftar till att arbetsgivare, privata och offentliga i större utsträckning anställa och behålla ungdomar. Dessutom har denna enda åtgärd inneburit minskade kostnader med 22 miljoner och det är ungefär lika myclet som verksamheterna totalt har gett i överskott.

Alliansens insatser för kommunerna och jobben kan inte underskattas.

Inga kommentarer: