söndag 14 februari 2010

Lurad av dåligt påläst reporter

I torsdagens svt Hallandsnytt intervjuades jag om kommunens inställning till förfrågan om bergtäkt på Bräckaberget i Borgås, Norr om Kungsbaka.

http://svtplay.se/v/1885246/strid_om_bergkross

Kungsbacka är markägare i det aktuella området. Den sökande behöver kommunens medgivande för att kunna ansöka hos staten om prövning. Ett medgivande skulle kunna uppfattas som ett ställningstagande för, även om det inte är det. Vi har gett tjänstemännen i uppgift att utreda förutsättningarna först, innan vi tar ställning till om prövning får ske på kommunens mark. (Det finns andra markägare och möjligen går det att söka med dennes medgivande). I den fördjupade översiktsplanen har vi ett utvecklingsområde (2) i Borgås och ett utredningsområde (I). Dessa är tydligt utmärkta i kartmaterialet.

I inslaget påstod reportern att det står i FÖp-en att området i Borgås skulle kännetecknas av kontor och lättare trafik. Under intervjun blev jag ytterligt förvånad äver dessa uppgifter. Bad om ett "break" för att kontrollera detta. Och det stämde (föreföll det). Så stod det i den text jag hastigt läste. Saken är den att den text som lästes upp gällde området (2), inte området (I) som är ett utredningsområde. Ett annat område! Jag hade således rätt och reportern fel. Nu svarade jag på ett sätt som kan uppfattas som överslätande. Saken är den att en brytning genererar trafik så länge den pågår. Trafiken blir inte speciellt störande då den går rakt ut på E6 på Arendalsmotet. Om det blir ett verksamhetsområde i området (I) så är det först efter att eventuella bergmassor är borta. Vilken typ av verksamheter och hur trafiken kommer att bli vet ingen. Och det står heller inget i FÖp-en om det. Däremot är området ovanför Statkrafts fjärrvärmeverk (2) väl beskrivet och uppläst i svt hallandsnytt.

Dubbelfel alltså! Att inte tillåtas ta ett break och låta kameran rulla är inte juste. Nu ordnade det sig, men om kameran och intervjun stoppats kunde missförståndet retts ut. Pinsamt, men inte för mig!

2 kommentarer:

Gunilla Hjelm sa...

Jag har kollat inslaget. Jag tycker för det första att du ska ringa upp ansvarig utgivare och påtala deras pinsamma misstag. Sedan tycker jag att det är helt rätt att du reder ut begreppen här på bloggen.

Tyvärr blir jag knappast förvånad av inslaget och jag vet av erfarenhet att man aldrig kan vinna mot media. Deras "sanning" är tyvärr den som kommer att vinna, hur lögnaktigt det än är.
/Gunilla

Anonym sa...

Om det är något parti som skall vara försiktig med att uttala sig om löngner så är det väl Centerpartiet. De har ju lyckas svika sina väljare på de flesta fronter...