måndag 25 januari 2010

Ingen gör tillräckligt, men om alla gör något..

Idag presenterade Miljöföretaget Renova, Kungsbacka kommun och Volvo Truck Center de nya helt unika sopbilarna som under året ska börja sköta vår renhållningsentreprenad. Åtta fordon som går på 75% Biogas och 25 % RME - Biodiesel och förbrukar 30 % mindre energi än traditionella gasdrivna fordon, samtidigt som de reducerar koldioxidutsläppen med 70 %.

Centerpartisten Göran Bonander stod på sig och fick övriga ledmöter i Nämnden för Teknik att inte vika ner sig när förslaget kom att tacka nej till Biogas och därmed KLIMP-bidraget, för att istället välja 100 % RME. Hela nämnden visade mod och ledarskap och vågade ställa sig i spetsen för miljöutvecklingen i Sverige.

Vi har bestämt att 35 % av matavfallet senast 2013 ska tas om hand och rötas till Biogas. Vart vi ska skicka det är ännu inte bestämt. Vi vill helst se en egen rötkammare i kommunen, men vi får se. Det viktigaste är att visionen "ditt avfall blir vårt bränsle" kan uppnås.

Spännande att bli citerad i tidskrifterna "Trailer" och "Svensk Åkeritidning" m.fl.

Bra mediabevakning, bland annat lokalradion; http://www.sr.se/halland/nyheter/artikel.asp?artikel=3395962

Inga kommentarer: