fredag 22 januari 2010

Ridklubben Gymnasiet och kommunal fastighetsförvaltning

Det råder full förvirring om vad och vem som beslutat om Alekärret. Ja, det finns ett intresse från Hallands Ridgymnasium att köpa/för Kungsbacka kommun att sälja, och det finns goda skäl att undersöka förutsättningarna och sätta upp villkoren. Ett sådant är att garantera en bra ungdomsverksamhet och en tävlingsanläggning av hög kvalité. Allt detta är ett ansvar som klubben har och det kommunala ansvaret för det ligger hos Nämnden för Fritid. Jag har inte varit med och beslutat om försäljning och det har ingen annan heller. Däremot har jag blivit inforemerad om den diskussion som pågår och varit med och begärt ett bättre underlag. Beslut om det måste fattas av Kommunfullmäktige. den som påstår att Kungsbacka kommun beslutat något antingen ljuger eller är felinformerad. Fastighetsförvaltningen får ofta kritik för vårt sätt att sköta kommunens byggnader. Tydligen är förtroendet för vår kompetens att sköta ridanläggningar ett undantag. Centerpartiet har inte tagit ställning, eftersom det ännu inte finns något att ta ställning till. Man ska akta sig för att ha förutfattade meningar om vem som bör äga anläggningar.

1 kommentar:

Ola Johansson sa...

Det verkar som några har sålt skinnet innan björnen är skjuten (om djurvännerna ursäktar liknelsen).