tisdag 3 oktober 2017

Många bra beslut på C-stämman - understryker behovet av att avskaffa stelbent strandskydd


Under fredagseftermiddagen diskuterades bostadspolitiken under Centerpartiets stämma i Malmö. Ett 40-tal motioner bland totalt cirka 600 adresserade särskilt bostadspolitiken som är ett av de sakområden som engagerar Centermedlemmar mest. Som riksdagsledamot och talesperson har det fallit på min lott att motionerna besvaras fullständigt och att partistyrelsen förses med ett beslutsunderlag, som sedan stämman får ta ställning till.

Klyvningen på bostadsmarknaden är mellan de som har en bostad och de som står längst ifrån och mellan heta bostadsmarknader, exempelvis i storstadsregioner och orter där det finns en efterfrågan, men intresset att nyproducera är svalt. Vi ser bostadsområden där otrygghet råder, arbetslöshet och utanförskap dominerar, samtidigt som priserna fortsätter skjuta i höjden i de hetaste och mest efterfrågade områdena.

Min egen insats inför stämman under torsdagens kommittéarbete var att besvara frågor och förbereda ombuden för fredagens debatt, samt att under debatten vara en aktiv försvarare av den politik jag och partistyrelsen förberett.

Centerpartiet vill se en bred och blocköverskridande överenskommelse om skatter och ekonomin kring byggande, renoveringar och boende. En överenskommelse som främjar byggandet, bidrar till en rörlighet och ett bättre utnyttjande av de bostäder som finns, att bostadsinvesteringar sker också utanför storstadsområden och att långsiktigt hållbara villkor gäller på bolånemarknaden, samtidigt som en överhettning motverkas.

Stämman beslutade behålla förslaget att införa ett skattegynnat bosparande för unga och skärpte ytterligare kraven på ett strandskydd som beslutas lokalt i kommunerna. En nedtrappning av ränteavdragen och en successivt friare hyressättning är framträdande, liksom en översyn av riksintressesystemet som syftar till att göra dem mindre omfattande. Många landsbygdskommuner upplever strandskyddet som ett hinder att åstadkomma attraktiva bostäder som lockar investerare. Kreditgarantier i någon form behövs och inriktningen Centerpartiet har är att stärka dessa. Många ombud uttryckte en ilska över att redovisningskraven på bostadsföretag omöjliggör nyinvesteringar på orter där fastighetsvärden är låga. Centerpartiet driver i riksdagsmotioner en översyn av avskrivningsreglerna och att reglerna kring nedskrivningar förtydligas.

Inga kommentarer: