fredag 27 oktober 2017

Livets vatten - Du & Jag #11 2017

Eller på andra språk: aqua vitae (latin), eau de vie (franska) för att inte nämna whisky – som är en översättning av en skotsk dialekt. Nu var det inte i första hand om dessa varianter av kröken som krönikan skulle handla, utan om fyra betydligt allvarligare aspekter på den för sjöfarten så väsentliga ytspänningen.

1.      Dricksvatten av god kvalité och i tillräcklig mängd

Vi har hittills varit väl försörjda i Sverige av den varan, men särskilt den här sommaren har vi fått uppleva brist på många håll i landet. Vatten är ett kommunalt ansvar och ska så förbli men staten behöver stötta kommunerna i deras arbete. Centerpartiet satsar 250 miljoner mer än de rödgröna på att förbättra vattenkvalitén och bygga ut kapaciteten i våra dricksvattensystem.

-        Låt oss hoppas och tro på att Sverige förblir ett land där det bästa dricksvattnet finns i våra kranar och inte måste köpas på flaska.

 2.      Ett orimligt strandskydd hindrar bostäder

Det är ännu otillåtet att bygga någonting närmare vatten än 100 meter och på många håll är strandskyddet dessutom utökat till 300 meter. Orimligheter som förbud mot att bygga invid en grävd damm som det välkända trädgårdsföretaget i Fjärås ålades, sedan de i ett annat myndighetsbeslut beordrats att gräva densamma går i bästa fall att undanröja, för den som orkar och har råd att överklaga. Detsamma gäller byggnadsförbudet intill ett grävt dike i Vallda, som de flesta månader på året är torrlagt. Värre är det för den fastighetsägare jag besökte för någon månad sedan i Sundstorp som vill bygga ett hus på sin mark för att underlätta generationsskiftet på gården, som fick byglov av kommunen men avslag hos länsstyrelse och i domstol.

-        Ett förenklat strandskydd med möjlighet för kommuner att bestämma själva skulle både ge fler bostäder och en levande landsbygd.

3.      Nedsmutsningen av havet hotar vår planet

Rester av plast återfinns i näringskedjor och det berättas om hela kontinenter plastskräp som flyter omkring på oceanerna. Nedskräpningen längs våra stränder upplevde jag som barn lite idyllisk, med fynd av gamla flaskor och ting som flutit i land vid vår gård söder om Olofsbo havsbad i Falkenberg.

Nu är det annorlunda och det krävs internationella överenskommelser för att få stopp. Avgiften på plastpåsar är bra. Du har själv ett val om du vill bidra till att hålla havet rent. Men spridning av mikroplaster ut till våra vattendrag kommer också från däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller från hygienartiklar med mikroplastpartiklar. Vilken effekt detta har på människor är oklart men i djurriket innebär detta fortplantningsstörningar liksom att hela ekosystem rubbas.
 
-        Förbjud mikroplaster i hygienprodukter och investera samtidigt i att bygga ut vattenreningsverken!

 

4.      Utrivningen av kvarnar, dammar och kraftverk

EU:s vattendirektiv föreskriver en prövning av tillstånden att dämma upp för att utvinna energi. Det är väl rimligt att det på platser där fisk har vandrat byggs laxtrappor så de kan ta sig upp och fortplanta sig, utan att hackas i bitar av turbiner i vattenkraftverk. De stora kraftbolagen har råd och kompetens att såväl pröva som att bygga om. Men många små kraftverk, som Ålgårda kraftstation vid Stensjön berörs och för många innebär det att de behöver lägga ner, och dessutom betala för att återställa och riva ut gammal utrustning. I värsta fall kan detta drabba en stor del av vårt kulturarv, då även kvarnar och kraftverk som är flera hundra år gamla kan komma att beröras. Ända sedan medeltiden har vattenhjul, kvarnar och dämmen använts för att mala säd, såga plank och smida spik till skepp och fartyg som bidragit till handel och välstånd för vårt land.

-        Är det meningen att vi skall återställa till en stenålderssituation, enbart för att skapa vandringsvägar som det är osäkert om fisken ens kommer vilja använda sig av?

Till sist några ord till om sjöfarten. I Göteborg finns Nordens största containerhamn. För att kunna ta emot och lasta av de största fartygen med en kapacitet av hela 22 000 containrar behöver farleden in i Göta Älv muddras och fördjupas. Jag vill verka för att det åtminstone till en del av bekostas av staten. Frakterna via Göteborg är viktiga för industrin i hela Sverige.
 
Ola Johansson (C)
 

1 kommentar:

Dan Öjvind G sa...

Håller med om det mesta. Men när det gäller mikro-/nanoplasterna måste kommunerna ta tag i dagvattenfrågorna - en fråga som få politiker vill ta i.