fredag 15 september 2017

Dekapitering nu vore huvudlöst

Statsministerns högsta tjänsteman Lennartsson visste och Hultqvist kände inte ett behov att informera Löfven. Om det är sant eller osant får KU fastslå. Om det var för att han visste att hon visste eller att det kanske till och med var allmänt känt för alla i regeringen vid den tiden kommer vi säkert att få veta. Tror fler huvuden kan komma att rulla senare och statsministerns hänger lösast av alla, men kanske inte lämpligt att nu och på vag grund dekapitera just försvarsministern. Många vittnar om hur det skulle skada Sveriges anseende, inte minst respekten från den mäktige och hotfulle grannen i öster. Nu håller vi fokus på att gemensamt presentera ett bättre alternativ för Sverige. Det är en Alliansregering som gör sig oberoende av SD som är målet. Skulle det då vara bättre att göra sig kvitt Hultqvist så att Löfven frias från ansvar? Nej jag tror inte det. Nu har Moderaterna gjort en annan bedömning och får stå för och förklara den. Men att man nu anklagar man Centerpartiet för svek mot Alliansen och för att stödja S. Det är felaktigt, ovärdigt och speglar inte det goda samarbete vi har i daglig politik.
Bara inom civilutskottet läggs mer än tjugo gemensamma yrkanden från bostads- till konsumentpolitik. Vi ska förverkliga dem tillsammans.

Inga kommentarer: