onsdag 29 april 2015

Buller bång, bygg o krångel

En länge emotsedd debatt om olika förslag om planering och byggande med beslut, som krävde speciella förberedelser. Det blir ganska tydligt att vi i riksdagen har stor makt när man bara inom detta område lyckas påverka regeringens politik på inte mindre än fyra områden.

- Tillgänglighetskraven i studentbostäder ska fortsätta förändras så att tillgänglighet kan förenas med  små utrymmen och de låga boendekostnader som eftersträvas, för att vi ska få fram fler bostäder på studieorter, där den dåliga tillgången på bostäder gör så en del tvingas tacka nej till studieplatser.

- Den nya förordningen om trafikbuller vid bostäder som regeringen tvingades ta fram fick omedelbar bakläxa. Nu blir det 60 dBA vid fasad som är normalvärdet och handlar det om studentbostäder kan 65 dBA accepteras. Då handlar det om uppmätt ljud utomhus och inte inne i bostaden, där det är möjligt att stänga ute ljudet med täta fönster.
Med detta så hoppas vi att bostäderna vid Tingberget i Kungsbacka nu kan byggas utan plank.

- Kommuner som inte lämnar besked inom 10 veckor efter förfrågan och därmed inte uppfyller lagen tvingas ersätta den sökande med återbetalning av bygglovsavgift. Tidigare kunde de strunta i lagen utan några som helst konsekvenser eller ersättning till den som väntat.

- Det ska utredas hur enskilda markägare och byggföretag ska kunna få möjlighet att utarbeta planer som sedan kommuner måste behandla för att anta eller återvisa. Detta förutsatt att planen är i enlighet med översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och planprogram. Det kommunala självstyret är viktigt för Centerpartiet.

För att illustrera detta med buller valde jag att ta med mig den här bullermätaren upp i talarstolen. Redan före hade jag låtit mäta ljudnivån från högtalarsystemet i kammaren under debatten. Det låg på 59 dBA, det vill säga nästan på den nivå som vi i vårt förslag definierat som normalvärde uppmätt vid fasad och 5 dBA högre än vad regeringen tillåter. Talmannen Urban Ahlin bad mig plocka ner och stänga av, så min plan att mäta "bullret" under mitt eget anförande lyckades inte, därför fick jag ta till plan B att berätta om min tidigare mätning och förhoppningsvis gick budskapet fram. Buller uppmätt vid fasad är inte samma sak som buller i bostaden. Jag ville visa att 60 dBA inte är speciellt högt och att det är lätt att utestänga med bra fönster och god arkitektur. Höga bullerkrav, det vill säga på den nivå som regeringen föreslagit hindrar tusentals bostäder på många håll och såväl i storstäder som orter efter vägar och stambanor. Frövi, Alvesta och Vårgårda har jag talat om tidigare.

Att göra Östergötland till försökslän för friare och enklare byggregler, att ta fram en handlingsplan för hur vi kan åtgärda radon i bostäder och hur vi med enklare regler kan skapa jobb och underlätta företagande på landsbygden och inom planlagda områden, var tre Centerpartimotioner som jag drev och talade för.

Mer om förslag och debatt hittar du bakom denna länk:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU10/

Vill du se och höra debatten och följa mitt 15 minuter långa anförande, samt mitt replikskifte med V så finns det bakom denna länk:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201CU10 Leta upp mitt namn i listan och spela upp.

Under eftermiddagens omröstning strulade det igen, när jag tryckte på voteringsknappen för mitt förslag om enklare byggande på landsbygden. Jag tryckte ner knappen för sent och min begäran om rösträkning togs inte upp, däremot tolkade det som att jag begärde rösträkning i nästa beslut, vilket naturligtvis inte var meningen. 
Hela rabaldret kan följas här:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H201CU10#/pos=87

Ja, det var en spännande dag på jobbet.

Ola Johansson
Centerpartiet

 

1 kommentar:

Patrik Renström sa...

Man borde buller deklarera sina bostadsområden. 60 dBA är inget problem i miljöer där man lever inne och har nära till butiker, caféer, kultur, inte väntar sig att kunna sitta ute mer än kort. Barnens lekplats bör inte ha 60 dBA. Deklarerar man vad de skall va så kan folk välja stad eller land. De flesta väljer ju då stad, men inte alla.