tisdag 21 oktober 2014

Regeringen skickar dubbla budskap till byggbranschen om miljonprogrammen

S/Mp regeringen presenterade idag ett löfte om statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor under mandatperioden. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5996180

 

”Till att börja med kan jag konstatera att Mehmet Kaplan(Mp) plockar 2,4 miljarder från Byggindustrin när hans regering gör det dyrare att ha unga anställda som annars skulle utföra renoveringarna”, säger Ola Johansson (c), riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson. Mot den bakgrunden väger de nu utlovade 200 miljonerna fjäderlätt. Endera står byggindustrin inför ökade kostnader, eller stora personalavgångar då unga byggjobbare mellan 16-25 år sägs upp. Löftena som presenterades idag väcker fler frågor än de ger svar och istället riskerar vi en byggbroms, nu när fastighetsägare och byggföretag svävar i ovisshet, både om hur subventionerna skall utformas och hur stora de blir.

 

Centerpartiet kommer tillsammans med Alliansen att rösta nej till den budget som innebär ökade kostnader för företag och offentlig sektor med 20 miljarder i höjda arbetsgivaravgifter för unga mellan 16-25 år. Byggindustrins andel är 2,4 miljarder och berör 50 000 av byggindustrins 300 000 anställda. Tillfälliga subventioner av detta slag skapar alltid en osäkerhet och skickar signaler till byggbranschen att de ska vänta istället för att agera. Dessutom straffas de fastighetsägare, privata och allmännyttiga som redan satt igång med energieffektiviseringar och har satt av medel för detta.

 

”Att bostäder renoveras energieffektivt är nödvändigt om vi ska klara klimatmålen, men det gäller inte bara hyresrätter, utan även bostadsrätter, radhus och villor. Vad som behövs ärmer teknikutveckling och lönsamma kalkyler som inte är baserade på tillfälliga bidrag. Att tala om stora summor under mandatperioden men sedan bara utlova en bråkdel första året känns inte heller seriöst, konstaterar Ola Johansson.

 

Ola Johansson, CenterpartietInga kommentarer: