onsdag 22 januari 2014

S-politiken skapar oro hos Hallands företagare

Idag besökte TEAM16 Riksdagen. De är en grupp företagare från Hallandskommunerna, verksamma i så vitt skilda områden som verkstadsindustri, lantbruk, restaurang, upplevelse, livsmedel, hushållstjänster, stenhuggeri, konsulting, utveckling, hantverk, som ingår i ett nätverk skapat av Svenskt Näringsliv.

Under dagen har de fått träffa oss ledamöter från Halland som representerar alla partier, utom V (saknar representation i Halland), SD (brukar inte dyka upp och har ingen äkta Hallänning på plats), samt Fp (som för dagen hade förhinder).

Var och en av dessa hade en fråga de ville diskutera från företagarens vardag. Sådant som vi politiker ansvarar för och som påverkar deras möjligheter att verka. Olika saker som har att göra med konkurrenskraft väcktes. Samma lagar och regler tillämpas olika i olika kommuner, det kan gälla tillstånd, tillsyn och nivåer. Att kommunala tjänstemän och även Länsstyrelser beter sig olika gör att ett laxrökeriföretag (visserligen mycket framgångsrikt) upplever att det vore förmånligare för dem att verka i en annan kommun (men då fick de väl bya namn). Ett annat exempel kom från Unnaryds Modell, ett högteknologiskt företag i vår östligaste ort. Det handlade om gjuterisand som förflyttades mellan kommuner i Halland och Jönköpings län, därför att reglerna för hur de kan deponeras såg olika ut och ändrades över tid.

För landsbygdsföretagen är  det infrastruktur, kollektivtrafik och inte minst tillgången till höghastighetsbredband som är avgörande. Det är tråkigt om den som driver företag utanför centralorten upplever att de har svårare att konkurrera om arbetskraften. Åkeriföretagaren från Halmstad var allvarligt bekymrad över hur cabotagetrafiken, det vill säga transportföretag som olagligt vistas i landet och transportföretag som inte har justa anställningsvillkor konkurrerar ut seriösa Svenska företag. Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill införa en kilometerskatt. Motivet menar de är att de med den vill skapa lika villkor. Ingen, varken åkeriföretagarren eller transportköparna runt bordet kunde se på vilket sätt det skulle förbättra situationen. Tvärt om skulle en extra skatt på vägtransporter försvåra ytterligare. RUT-avdraget måste behållas och utvecklas och det vore bra om man med hjälp av utvidgat ROT, tillät även markarbeten kring bostäder att vara avdragsgilla. I kontrast mot det stod (överrasknings-) inhoppet av Socialdemokraten Michael Damberg som dels ville sänka taket för avdagsrätten (minska drivkrafterna att utnyttja avdraget) och dels inte kunde svara på vad som händer när V får inflytnade över en S-ledd regering.

Näringslivsklimatet i Hallands kommuner varierar starkt. Det är fortfarande Laholm som är i särställning, mycket ett resultat av den framlidne Jan Gustafsson (c):s arbete, som förvaltats väl av hans efterträdare. Halmstad har en konstant och bekymmesamt låg nivå. Det enda ljuset där är Henrik Oretorp (c), som nämndes flera gånger. Hylte kämpar på och levererar bättre och bättre, med Henrik Erlingson (c) vid rodret. Falkenberg har förbättringspotential, liksom Varberg. Kungsbacka kommer att vända neråt igen. Jag hoppas på att Centerpartiet åter kan väcka liv i näringslivsfrågorna hemma. Mycket kritik riktas mot stora, dyra företagarträffar (Halmstad, Falkenberg, Kungsbacka), samtidigt som det dagliga näringlivsarbetet i tjänstemannaledet inte lever upp till de vackra deklarationerna.

"Sverige tar matchen" bevisar på ett konkret sätt hur viktiga dessa företag är för att skapa de skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Det tål att upprepas och filmen med den välkända metereologen är riktigt pedagogisk. De 16 företagarna runt bordet representerar tillsammans en årlig intäkt till samhället på hela 60 000 000 kronor!!

Gruppen som inledde dagen med en rundvandring i riksdagen, fick förutom träffen med Hallandsledamöterna, inhoppet av Damberg (s), även träffa flera kompetenta Centerpartister, Per Åsling, Karin Nilsson, Heléna Lindahl och Anders Ahlgren inne i vårt kansli där dagen avslutades och kvällsförberedelserna inleddes. Att vara med om en omröstning från åhörarläktaren var säkert en annorlunda upplevelse.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: