torsdag 16 januari 2014

Jobb åt unga är viktigast. YA till det!


Riksdagens frågestund idag kl 14-15.00. Jag kommer att ställa den här frågan till arbetsmarknadsminister, Elisabeth Svantesson (m)
1
I går den 15 januari trädde bestämmelser om Yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) i kraft. På en rad avtalsområden blev det möjligt att anställa unga, under 25 år, ge dem en arbetsplatsförlagd yrkesintroduktion, till en kostnad för arbetsgivaren som är 10 000 kronor lägre än tidigare. Ungdomsavtal är något som Centerpartiet var tidigt ute att föreslå och vi är nöjda med att de nu införts i någon form. Dessutom föredömligt fritt från regelkrångel, förutsatt att företagen uppfyller villkoren.
Elisabeth Svantesson (m), svarar på min
och andras frågor om jobb åt unga.
Hur många fler jobb åt ungdomar tror statsrådet att YA-jobben ger på kort och på lång sikt?
2
Att korta vägarna för unga in på arbetsmarknaden är vår allra viktigaste utmaning. Vi i Centerpartiet vet att jobbskaparna i landet finns i de små och medelstora företagen. YA-jobben är ju hittills begränsade till de företag inom vissa avtalsområden som har kollektivavtal. Alla arbetsgivare kan anställa unga under 23 år med arbetsgivaravgift som är en fjärdedel av vad den skulle varit om Socialdemokraterna fått bestämma. Vi satsar på 9 000 platser i Yrkeshögskolan, har halverat restaurangmomsen, etc.
Hur ser statsrådet på möjligheten att exempelvis kombinera YA-jobben, med en satsning på lärlingsutbildningar, enligt tysk modell?
Kolla sändningen direkt eller efteråt på webben. Hör hennes svar.
Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: