tisdag 10 december 2013

Hela landet skall leva och utvecklas!

Ja, menar vi med det HELA landet, eller menar vi det vi brukar kalla för landsbygd? Är det Sveriges samlade jordyta, inklusive vatten berg och mineraler under jord, luften som Svenskar andas inom de nationella gränserna. En strikt geografisk definition.

Handlar det inte istället om oss människor, vi som kommit att leva och verka i vårt land, -hela vårt land?
Den här bilden som är mer än 50 år gammal föreställer en lantgård, men det kunde också varit en bakgård på Söders höjder, statarlängorna vid godset, eller husen i brukssamhället.

Det är en bild av en svunnen tid.
-          Innan miljonprogrammen

-          Innan jordbruket rationaliserades

-          Innan vårt EU-inträde

-          Innan exportindustrin började växa och anställa

-          Innan flyttlassen till storstäderna började gå.
Men många tror fortfarande att detta är en bild av landsbygden idag.
  • Idag förvärvsarbetar de flesta som bor på landsbygden, de driver företag eller både ock.
  • Man har en fast, eller kanske rent ut av hög, inkomst som kan användas för konsumtion eller investeringar.
  • Att bo på landsbygden är ett aktivt val, inte något man gör för att alternativ saknas. Därför vill man inte att det ska betyda några försakelser.
  • Bor man på landsbygden vill man också kunna göra en yrkeskarriär, ha tillgång till kulturutbud och välfärdstjänster.
  • Man är en världsmedborgare som ingår i globala nätverk och sammanhang, man reser i arbetet och när man är ledig.
  • Då var klimatpåverkan liten (fast det var inget man tänkte på). Idag är det svårare att inte lämna ett klimatavtryck.
Bilden föreställer mitt hem. Dit jag kom som nyfödd i början av 60-talet. Den blev senare den största mjölkgården i närområdet (mitt i Halland), när den sålts vidare i slutet av 90-talet var den en av de minsta. Idag är det en konferensanläggning med bed & breakfast, där det föds upp alpackor för avel.
Vi talar här om landsbygden, det vill säga utanför storstäderna. Här kan man identifiera sig som landsbygdsbo, men inte enbart det. I första han är de flesta något annat. Mamma – pappa, entreprenör, en yrkesroll, motionär, konstnär…
Det är en väv av människor som vill ha fred i sitt närområde, en stabil ekonomi, fungerande vård och omsorg en bra skola som ger möjligheter för barnen. De vill att svenska företag, även de stora, ska växa exportera och anställa. De ser sambanden i samhället, mellan människor med olika ursprung, mellan stad och land.
Ola Johansson
Centerpartiet
Sagt som inledning på en workshop med rubriken ”Hela landet skall utvecklas” på Centerpartiets toppkandidatutbildning inför valen 2014, den 6 december 2013 i Solna.

 

 

Inga kommentarer: