måndag 12 augusti 2013

Fyra år till med glädje och entusiasm

När jag för fyra år sedan accepterade att bli nominerad som en av Centerpartiets kandidater till riksdagsvalet anade jag inte att jag ett par månader senare skulle erbjudas platsen som listetta. Omställningen från att ha arbetat politiskt med lokala frågor till att bli en veckopendlande handelsresande i rikspolitik har fungerat bra, mycket tack vare det stöd jag har från min fru, från vännerna i Hallandscentern och beslutet att flytta närmare järnvägsstationen hemma i Kungsbacka.

Att tacka ja till ytterligare en period i Sveriges Riksdag är inget man gör utan att tänka igenom det noga. Nu är det gjort! Lusten finns, liksom ambitionen att göra ett fortsatt bra jobb för Halland, för alla som bor i Sverige och för Centerpartiet. Jag hoppas få Centerpartiets medlemmars stöd att delta i riksdagsvalet 2014 som toppkandidat.

Bostadsfrågorna kommer vid sidan av jobben att bli de viktigaste frågorna i valrörelsen. Utanförskapet drabbar inte bara de som hamnat utanför arbetsmarknaden, utan även de som har svårt att få tag i en bostad som motsvarar vad de behöver och har råd att betala för.


Den "officielle" bostadsminsitern, Stefan Attefall, Kd,
jag och Ekstas VD, Christer Kilersjö
Som Centerpartiets ”bostadsminister” i Civilutskottet ser jag att vi måste öka de ekonomiska drivkrafterna att bygga ikapp den bostadsbrist som finns i tillväxtområden kring våra storstäder. Vi behöver också styrmedel och regelförenklingar som gör landsbygdsbyggandet mer attraktivt. Jag har under det senaste halvåret besökt ett 25-tal kommuner i hela Sverige och träffat många Centerpartister som brinner för byggandet. Glädjande nog har det gjort att bostadsfrågorna är ett av de områden där det skrivits flest motioner till Centerpartiets stämma i Karlstad den 19-22 september. Jag tror att min bostadsturné har bidragit till det.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i Halländsk politik. Vi strävar efter ett hållbart Halland, där människor får bestämma mer själva. Genom att stärka Halland med utbildning, infrastruktur, regelförenklingar och ett livskraftigt näringsliv som ger arbetstillfällen, skapar vi också de resurser som behövs för att utveckla välfärden, vård, skola och omsorg.
Det ligger en stor utmaning i att nå ut med Centerpartiets politik till Hallänningarna. Många partier visar ett nyvaknat intresse för landbygden, där vi traditionellt har vårt starkaste stöd. På sätt och vis är det glädjande att inte längre behöva kämpa ensamma. Det är tack vare Centerpartiet och vår medverkan i Alliansregeringen som det görs miljardsatsningar, exempelvis på bredbandsutbyggnad.

Centerpartiet står väl rustade inför valåret, med ett nytt och synnerligen väl genomdiskuterat och förankrat idéprogram, där kärnvärden som miljö, decentralisering, trygghet och solidaritet är framträdande. Vi har den bästa partiledaren, Annie Lööf som vi med kraft matchar fram som en blivande statsministerkandidat. Vi är ett modernt och modigt parti med en organisation som förnyas och föryngras, med nya medlemmar. Jag tror på Sverige, Halland, Centerpartiet och en hållbar framtid.

Ola Johansson, Hallänning (C)
Riksdagsledamot

1 kommentar:

Anonym sa...

Du har min röst Ola!

Mvh Heinz Martini