torsdag 15 november 2012

Fler bostäder - vem ska fixa det? Luleå besöks

Jag är i Luleå idag och har just kommit tillbaka till hotellrummet efter en träff med Centerpartisterna i Luleå. Efter en halvtimmas inledande snack från min sida kom diskussionen igång runt bordet. I morgon blir det tidig start. Klockan 07.00 är det frukostmöte med en visionär och "grön" fastighetsägare och en byggare som är ledande i träbyggnation med innovativt industriellt byggande. Sedan blir det en rundresa, bland annat ska vi titta på hur det gamla regementsområdet Lv7 förvandlas till en ny stadsdel och sedan ett möte med det allmännyttiga Lulebo.

Kvällens träff gav goda inspel att utveckla och besvara. Hur ska vi underlätta för de med svagast ekonomi att få en bostad, när även hyresrätter nekas dem? Vad gör vi för att öka konkurrensen i byggsektorn och varför verkar de stora byggföretagen bara i storstäderna? Hur får vi fart på bostadsbyggandet på landsbygden, går det att stimulera med lånegarantier och stöd i olika former? Är ROT avdrag svaret på hur vi energieffektiviserar det befintliga bostadsbeståndet, eller räcker det med spetsigare energikrav? Det var några saker som diskuterades ikväll på mötet med den fyndiga rubriken: "Bort med byggbromsen".
Självklart talade vi också om det märkliga agerandet av Socialdemokraterna och Veronika Palm när det gäller förslaget att enklare hyra ut privatbostäder. Vi frigör fler bostäder åt de behövande och motverkar svarthandel, men brottas med en oförstående opposition.
 
Ola Johansson
Centerpartiet
 

Inga kommentarer: