måndag 3 september 2012

Kulturfestival i full frihet


Ebbot Lundberg, Daniel Lemma och Magnus Carlsson
Med lördagens festival i gott minne ville jag bara skriva några rader om Kungsbacka och kulturen. Det är ju självklart svårt att i ett enda arrangemang under en dag få med alla aspekter på lokal kultur, ännu svårare att presentera den för innevånare i hela kommunen. Att Kungsbacka har ett varierat och levande kulturliv som inte bara är koncentrerat till centralorten - staden, tycker jag syntes i går, lördag. Sällan syns så många kamrater och bekanta från "hembygden i Förlanda, Idala och Gällinge" i stan som i lördags kväll. Säkert är det teatersällskapet Ebbe och musikgruppen Masur's medverkan som gör det. Jag kan såklart skriva om avslutningen med "stjärnorna" och affischnamnen, men lika gärna om de andra inslagen, av vilka jag missade flera, eftersom jag var ute och cyklade Bockstensturen i Varbergstrakten. Men det jag såg och hörde visar en imponerande bredd och kvalité. Medlemmarna i den Kulturella Byrån har ett kontaktnät som gör att de säkert kommer att kunna samla ett minst lika bra och mångsidigt program för alla åldrar och intressen om ett år igen.

Vill passa på att tacka kulturarbetare och eldsjälar som deltagit, den Kulturella Byrån och de som uppträtt i mer eller mindre framträdande roller. Nu är det säkert en del som efterlyser ett starkare engagemang från kommunens sida. Gärna ekonomiskt och moraliskt, men jag tror inte resultatet skulle bli lika bra om kommunen gick in för hårt. Däremot kan man undra var politiker och tjänstemän (med några lysande undantag) höll hus. Om man vill känna kulturlivet på pulsen och vara med där det händer något och där folk samlas så är det hit man ska komma. Det är ett rent nöje och inget som skall arvoderas och skickas särskilda kallelser till.

En festival som denna visar upp artister, skådespelare, dansare, filmare och bildkonstnärer för en publik. Att synas och bli känd gör så det går att komma ut till en större publik i kommundelarna och varför då inte i en av alla våra Bygdegårdar. Här finns både scener, plats och publik.

Ola Johansson
Centerpartiet


- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: