tisdag 19 juni 2012

Passivhus, kärnkraft, vattenverksamhet och fisk - måndagens debattämnen

Nära-nollenergibyggnader och Insatser för vandrande fisk diskuterades i går, måndag i kammaren. Jag fick då tillfälle att lyfta fram Eksta Bostads AB och framförallt min föregångare som Riksdagsledamot för Centerpartiet från Kungsbacka, den energiske praktkern, Ivar Franzén, vars insatser för den förnybara energin och byggandet i Kungsbacka förtjänar att nämnas om och om igen. I replikskiftet som följde med Miljöpartiets Jan Lindholm talades det om hur den el som tillförs byggander är produceras, vad som är exergi, primärenergi och sekundärenergi. Mycket fysik och matematik som kanske inte riktigt hör hemma i en politisk debatt.

Min motdebattör har en poäng i det att det är viktigt att inte bara definiera mängden energi som tillförs en byggnad, utan att ta hänsyn till hur den uppkommit från början och sedan omvandlats, till exempelvis el.

Den första debatten handlade om "kärnkraftens subventioner" och utgick från regeringens skrivelse, där de slår fast att det inte finns något regelverk som ger kärnkraften en positiv särbehandling jämfört med övriga kraftslag. Däremot ville Mp och V, samt S i varierande grad hävda att de säkerheter som kärnkraftsföretagen skulle ställa upp borde vara större än de 11 miljarder, regeringen kommer att kräva, utöver den sakförsäkring på 15-20 miljarder kronor som behövs för att försäkra anläggningen. Skulle inte detta räcka så kommer utmätning att ske av kärnkraftsanläggningens ägare för att bekosta de skador som uppkommer vid en olycka med utsläpp.

Mot slutet av dagen så handlade det om insatser för vandrande fisk vattenkraft och övrig vattenverksamhet. Här var alla överens om att det behöver utredas vad man ska göra för att förmå vattenkraftsägare att se till så vandringsvägar säkerställs, samt om det finns tillräckligt skydd för nationalälvarna. Jag valde i mitt inlägg att tala om en annan vattenverksamhet som är mycket vanlig i vår del av landet, nämligen dikning och dränering. Sett ur ett historiskt perspektiv är sådan vattenverksamhet och även vattenkraften något som i hög grad bidragit till att skapa välstånd och komma bort från svält, genom uppbygganden av industri och nya åkerarealer och brukningsmetoder inom jordbruket.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: