fredag 4 maj 2012

Hög kvalité med glädje hos Attendo i Halmstad

Dennis Thrana, Robert Blomström, Anna-Maria Chrysoulakis, Stefan Bengtsson och Jenny Axelsson, uppställda vid Attendos utflyktsbuss.

Idag besökte jag tillsammans med Centerpartikompisarna Stefan Bengtsson och Jenny Axelsson, Nissastrand och Patrikshill äldreboenden i Halmstad.

Syftet med vårt besök var att prata om LoV - Lagen om Valfrihet och försöka ta reda på hur Attendo jobbar. Attendo Care är en av de fyra stora vård- och omsorgsföretagen och det är naturligt att deras verksamhet ifrågasätts varje gång någon av kollegorna i branschen uppmärksammas negativt. Det förekommer också att anhöriga är mer kritiska, just därför att de ser motsätningen mellan offentligt och privat utförande. Det är ändå ett ovedersägligt faktim att 97 % av brukarna i Halmstad upplever och redovisar nöjdhet med bemötandet. Utöver de vanliga slogans som Attendo använder brukar vi tala om "glädjen", säger Dennis Thrana som är verksamhetschef för kundvalet, som de kallar hemtjänstverksamheten. En chef som verkligen stack ut och imponerde med sin tydlighet är Anna-Maria Chrysoulakis som är verksamhetschef på både Nissastrand och Patrikshill.

Utöver de som omnämns här deltog även Anna Wennerblom, regionchef Syd och Mikael Persson, markandschef, samt Ann-Charlott Mankell, ordförande i omsorgsnämnden (m)

Attendo har på Andersberg 64 lägenheter på entreprenad, 82 lägenheter på Patrikshill, även de t entreprenad och i egen regi på Nissastrand, 72 lägenheter och kundval-hemtjänst 90 kunder. Det är ganska mycket och det är viktigt att man har förmågan att bemöta alla genom hög social kompetens, nästan viktigare än vad det står i betyget säger de båda verksamhetsceheferna, samtämmigt.

"-Det är viktigt att ett boende handlas upp komplett med alla tjänster", säger Robert Blomström, sälj och marknadsutvecklare, placerad i Göteborg. Om man exempelvis tar bort sjuksköterskorna blir det inte bra resultat säger han och syfter på Kungsbacka kommuns upphandling av Kolla Äldreboenden, som de därför valt att avstå från att lämna anbud på.

Ceneterpartiets budskap är att uppmana kommunerna att inte enbart utveckla upphandlade äldreboenden, utan satsa på ett 100%-igt kundvalssystem. Det sätter fokus på kvalite och inte bara lägsta pris, som det lätt hamnar i om om man enbart handlar upp enligt LoU, säger jag, Ola Johansson, Centerpartiet och lämnar över Centerpartiets LOV-handbok till kretsordföranden för Centerpartiet i halmstad, Jenny Axelsson, med vem jag skrev debattartikel i Hallandsposten i går, torsdag.

1 kommentar:

Jenny Axelsson sa...

Och som kretsordförande i Halmstad med tillgång till fler exemplar av LOVhandboken var jag glad att genast bli "bestulen" på mitt exemplar av moderata hemvårdsnämndsordföranden Ann Charlott Mankell. Väl bekomme, Lotta!