onsdag 2 maj 2012

Kungsbacka slår in på rätt väg för vinden

Jag nås av glädjande besked från Kungsbacka, där Kommunstyrelsen nyss behandlat frågan om ja, eller nej till vindkraftsparken i Ulvås mellan Idala och Förlanda. Som det verkar från de rapporter jag fått har Kommunstyrelsen sagt ja till huvuddelen och det visar att det lönar sig att inte ge upp, utan fortsätta mata på med sakliga argument, tydligt framförda. Den invigningen lämnar jag med varm hand över till dem som genom att ta till sig goda argument och sakskäl bidragit till att detta beslut kunde fattas. Än är inte Översiktsplanen för vindkraft i Kungsbacka död.

Ola Johansson
Centerpartiet

PS. Jag vill också säga att det är stort att vara konsekvent och uthållig i sin argumentation. Centerpartiet har haft is i magen och hållit inne med beskedet till dess frågan blivit beredd och allt underlag funnits på bordet, till skillnad från partier som gav sitt besked tidigt. Men det måste sägas att det hedrar politiker som då också har förmågan att ändra sig sedan de tagit till sig argument och skaffat sig den lokalkännedom man bör ha om man ska ta ansvar för hela kommunen och dess innevånare.

PPS. Idag skriver många tidningar, bland annat Göteborgsposten om den oväntade vändningen. Det är som sagts tidigare glädjande att ny information till slut gjorde att det enda förnuftiga beslutet kunde fattas. Men att det skulle behöva dröja till sista dagen innan någon Moderat blev medveten om att det finns en Folkracebana i Förlanda. Dags för en bussutflykt i kommunens utkanter kanske..

Inga kommentarer: