torsdag 15 mars 2012

Välkommen öppenhet om traksserier

Trakasserier ska utredas vidare skriver Kungsbacka Posten i tisdags och syftar på vad som framkommit i Kungsbacka kommuns medarbetarenkät. Varje indikation om att sådant här förekommer visar att det finns saker som intre står rätt till och är det vanligt förekommande är risken stor att det är den rådande kulturen på arbetsplatsen som gett upphov till det. Regelbundna undersökningar om hur personalen mår är också ett led i kvalitetsarbetet. Personal som inte trivs på sitt arbete, med chefen och arbetskamraterna presterar inte lika bra. Så enkelt är det.

För några år sedan kunde vi konstatera att Kommunstyrelsen var den av förvaltningarna som hade sämst måluppfyllelse, samtidigt indikerade resultatet i ovan nämnda personalekät att allt inte stod rätt till i den organisationen. På min begäran beställdes av Kommunstyrelsens Arbetsutskott ett fördjupat underlag från den dåvarande Kommundirektören. Men efter en del dividerande lämnades inte detta ut. Nu är det hindret borta och det anses OK att fördjupa sig och söka sanningen bakom statistiken. Välkommet att politikerna nu har ambitionen att gå till botten med en härskarkultur där det upplevs som personal blir kränkt och särbehandlad.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: