torsdag 15 mars 2012

Svårt nå miljömålen i Kungsbacka

Svårt nå miljömålen - Kungsbacka-Posten

Återigen ett tecken på att ledarskap är viktigt. Kommunstyrelsen avsatte på mitt förslag 1 miljon kronor i sin egen budget för nämnderna att avropa för inköp av ekologiska livsmedel i samband med att det 25%-iga målet beslutades av Kommunfullmäktige. Direkt steg siffran från 0 % till nuvarande nivå som är hälften av det beslutade målet. Tanken var att nämnderna själva tillsammans (de som serverar mat i sin verksamhet) skulle prestera resten inom ramen för de egna budgetarna. Detta har de inte ställt upp med trots att målet om 25% ekologiska livsmedel är ett kommunövergripande mål som samtliga verksamheter har ett ansvar att uppfylla.

Svagt att inte ta tag i detta! Frågan om varför inte målet uppnås skall ställas till ordföranden i Förskola & Grundskola och Äldreomsorgen, båda Moderater.

Varför tar ni inte Ert ansvar för måluppfyllesen?

Ola Johansson
Centerpartiet

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: