onsdag 14 mars 2012

Kungsbacka sladdar i HSB:s Bostadsindex

Hyresrätt och bostadsbyggande är ju som bekant det politikområde som jag har ansvar för att föra ut och utveckla för Centerpartiet som Riksdagsledamot och ledamot i Civilutskottet.

I tisdags morse var jag på en presentation av HSB:s Bostadsindex. I HSB:s kartläggning och ranking av 70 kommuner som uppfyller kraven att mätas ingår Kungsbacka som i kraft av sitt invånarantal och sin befolkningstillväxt, väl platsar. Tyvärr var min egen hemkommuns ranking inte något att skryta med. På plats 49 är man närmare botten än toppen och i Halland är det bara Halmstad som är sämre. Laholm placerar sig så högt upp som på plats nummer 13. I topp på tabellen ligger Helsingborg och på andra plats Täby. Dessa kommuner har såväl planer som förmåga att genomföra dem. Det är inte de som bygger mest och flest bostäder i andel av befolkningen. Den ligan toppar Lidingö där det byggs nästan tre gånger mera än planerat (252%). Jag misstänker att det inte är någon avundsvärd situation att hantera ett oplanerat bostadsbyggande med infrastruktur, skolor och förskolor etc. Den sortens tillväxt såg vi i Kungsbacka för 20 år sedan. Idag har Kungsbacka väl utarbetade planer men låg förmåga att leva upp till dem. Förseningar och överklaganden kan vara en orsak, en annan att det saknas resurser och förmåga i den kommunala förvaltningen att genomföra dem. En tredje kan vara en senfärdighet och ett ointresse från byggföretag att komma igång. Kanske någon annan som ska svara på det.

Nog om detta. Idag hade jag åter anledning att äntra talarstolen i Riksdagens kammare för att debattera "Hyresrätt med mera". Det var ett motionsblock som handlade om bostadspolitik med bäring på flerfamiljshus och olika upplåtelseformer, främst hyresrätt. Mina anföranden och hela debatten kan ni ta del av genom att följa dessa länkar.

Ola Johansson
Centerpartiet

Mitt huvudanförande CU 13 Hyresrätt m.m:
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?webbtv=1&sort=debattdagtid&sortorder=desc&a=s#pos=5373

Jan Lindholm (Mp) replik:
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?webbtv=1&sort=debattdagtid&sortorder=desc&a=s#pos=6047

Mitt svar:
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?webbtv=1&sort=debattdagtid&sortorder=desc&a=s#pos=6168

Jan Lindholm (Mp) genmäle:
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?webbtv=1&sort=debattdagtid&sortorder=desc&a=s#pos=6290

Mitt svar:
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?webbtv=1&sort=debattdagtid&sortorder=desc&a=s#pos=6415

Hela debatten:
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=GZ01CU13&doctype=bet


Inga kommentarer: