måndag 6 februari 2012

Exemplet Norge ejerlinjen med boliglån

Idag besöker jag Oslo med ledamöter i Riksdagens Civilutskott och hittills har vi träffat representanter för Skanska som berättat om villkoren för byggande och boende i Norge och sett på ett par olika projekt. Oslo skall på 20 år växa med 200 000 invånare genom barnafödande och arbetskraftsinvandring. Det kommer att behövas 5000 nya bostäder varje år och ändå får inte stadsgränsen utvidgas och någon ny mark tas i anspråk.
Det handlar om att förädla och förtäta den mark som finns. Inga hyresrätter finns och ingen allmännytta i den mening vi känner. Ägarlägenheter och bostadsrätter är vad som finns och i princip är det också marknadshyror som gäller. Vad är det då som gör att bostadsmarknaden ändå fungerar? Ja de närmaste dagarna kommer nog att ge oss svar på det. Helt klart har bolånesparandet en stor betydelse. 60 % av de unga har sparat till sitt boende och det betyder också att de har tillgång till en bostad och det är ett värde de har med sig genom livet.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4950861

Annie Lööf har i dag talat till Swedbank om Centerpartiets sparandelinje. Ett skattesubventionerat bosparande efter Norsk modell är värt att ta till sig. Min uppmaning till Allianskamraterna och Anders Borg är att lyssna till Annie Lööf och Centerpartiet. Det behövs inga subventioner riktat till byggföretag och kommuner. Vad som behövs är medel till de unga och barnfamiljer att förverkliga bodrömmar genom en lägenhet i stan, eller ett småhus på landet.
Ola Johansson
Centerpartiethttp://www.svd.se/opinion/ledarsidan/sparandelinjen-ger-sjalvstandigare-medborgare_6828589.svd

Inga kommentarer: