söndag 5 februari 2012

ACTA en gökunge för integriteten, eller inte?

Jag och andra Riksdagsledamöter har de senaste veckorna fått många mejl om ACTA. Det finns oerhört många missförstånd kring detta internationella avtal, mycket beroende på att förhandlingarna länge var hemliga och enstaka länders allt för långtgående förslag läckte ut och blev "sanningen" om ACTA.

Det slutgiltiga avtalet är inte alls på det sättet som beskrivs i mejlen som vi får, nästan tvärtom. För att Sverige ska uppfylla ACTA så behövs en enda liten svensk lagstiftningsändring, nämligen att åklagare ska ges vissa möjligheter att ingripa mot varumärkesintrång trots att rättighetshavaren inte angivit brottet till åtal. I övrigt uppfyller våra lagar redan allt.

Behövs då ACTA?
- Ja, i världen förekommer det osannolikt många olagliga kopior på allt från kläder och skor till mediciner och flygplansreservdelar. Det är för att stoppa den typen av olagliga kopior som ACTA behövs.

Oron över integritetskränkande lagar och åtgärder från myndigheters sida är något vi i Centerpartiet delar med mailskrivarna. Vi vill uppmana er att fortsätta reagera, så lovar vi att granska varje förslag utifrån hur det påverkar enskilda människors integritet. Vi lovar också att göra vad vi kan för att skydda människor mot våld, stöld och övergrepp.

Ola Johansson
Cneterpartiet

2 kommentarer:

Markus sa...

Enstaka länders allt för långtgående förslag? Var det USA då, eller? Varför inte säga det då?

Det man gjorde var ju att stryka de specifika exempel som tidigare fanns. Så nu kan man tolka avtalet hur man vill, och vad hindrar att det tolkas som det ursprungligen var tänkt? Dvs absurda straff, övervakning och integritetskränkning.

Nej Tack! Skrota förslaget.

Och om de billiga kopiorna: den som köper billigt skräp får väl skylla sig själv.

Ola Johansson sa...

Jag skrev bara om hur Sverige tolkar avtalet och det var väl det frågan gällde, eller?? Och vad kopior beträffar, handlar det om människors säkerhet (barn till exempel) och något som kanske inte är viktigt för alla, rätten till något man skapat och vill sälja med ensamrätt.