onsdag 8 februari 2012

Uppdrag granskning lyfter på mattan

I kväll visas Uppdrag Granskning om vad som egentligen hände vid branden på Ringhals som först i media beskrevs som en "mindre brand" som senare visade sig bero på en bortglömd dammsugare, vilken det kostade enorma 1,8 miljarder att sanera (Halva Kungsbacka kommuns omsättning på ett år). Nu visar det sig i programmet att det var mer omfattande än så, att orsaken var oklara besked från ledningen till de som arbetade i reaktorhallen och att de dessutom mörkat och förvanskat fakta för Strålsäkerhetsmyndigheten och till den Lokala Säkerhetsnämnden.

http://hn.se/asikter/ledare/1.1523839-dags-att-stanga-ringhals-
https://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2012/xxx/
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.852260-systemfel-bakom-ringhalsbrand
Jag var under den förra mandatperioden en av Kungsbackas representanter i Säkerhetsnämnden. Man kan ha mycket synpunkter på nämndernas arbete. Framförallt är de grovt överbudgeterade av staten i förhållande till den begränsade uppgiften, så tillvida att det inte på långt när går att göra av med de medel som anslås för studieresor, etc. Det andra är att nämnderna riskerar att utvecklas till "okritiska megafoner" för kraftindustrins intressen "att  tala väl om kärnkraften". Jag vill på intet sätt anklaga ledningen för nämnden, då Gösta Bergenheim, nu Jörgen Warborn (m) - utmärkt i programmet. Inte heller vill jag anklaga någon av de övriga ledamöterna i nämnden för att göra detta, eller för att inte ställa kritiska frågor och diskutera/besluta utifrån det uppdrag nämnden har, att ansvara för informationen till allmänheten om säkerhet och beredskap för olyckor.

En del ledmöter hade ändå väldigt ont av att bland annat jag ställde kritiska frågor och ifrågasatte den information som gavs. Det handlar antagligen om den gamla motsättningen mellan kärnkraftsförespråkare och motståndare. Har man varit emot kärnkraften borde man inte vara där. Man betraktas med en misstro som troligen är ömsesidig. Vid utbildningstillfällena av de olika säkerhetsnämnder som finns i kärnkraftskommunerna (4 st) var det föreläsare som ansåg att det var nämndernas uppgift att sprida positiv information om kärnkraften. Ingenting kan vara mer felaktigt! Det ingår inte i Säkerhetsnämndernas uppgift, lika lite som att vara för eller emot.

Under min tid i nämnden fick vi information från Strålskyddsmyndigheten om säkerhetskulturen på Ringhals. Då som nu fanns det synpunkter och nämnden var såvitt jag minns angelägen om att detta måste förbättras. Jag skrev om detta i min blogg och uttryckte min uppskattning för myndigheternas bevakning.

Nu börjar programmet och vi får se vad som sägs. Jag bifogar min gamla teckning som publicerades i Hallands Nyheter i somras.


Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: