fredag 9 december 2011

Häktesfrågan och "julbordets logistik"

Bläddrar snabbt igenom några tidskrifter som accumulerats i mitt postfack innan jag åker hem, nöjd efter en bra uppställning från Hallands ledamöter (utom Sd-förstås) för ett öppnat häkte. Då ser jag att tidningen "Logistik-magasinet" skriver om krögarna Tina Strandberg och Antonio Noguiera som serverar julbord på sin restaurang Storgatan 1, i Kungsbacka, under rubriken "Julbordets egen logistik".

Roligt att Kungsbacka uppmärksammas. jag gjorde likadant i dagens interpellationsdebatt i Riksdagen, där ledamoten Hans Hoff (s), frågade Justitieminister Beatrice Ask om hur det blir med häktet i Halland. Alla Riksdagspartiet utom Sd har aktiverat sig och uppvaktat, motionerat, interpellerat och gjort studiebesök. Nu kändes det som hennes svar var positivt. Hon konstaterar i sitt svar att "Både polisen och kriminalvården ser att det finns ett behov" och att "myndigheterna utreder nu förutsättningen". Det ser jag som ett tydligt tecken på att våra ansträngningar lönat sig. Framförallt tror jag att resutlatet av mitt och Johan Linanders besök hos Länspolismästaren i slutet av september, gjorde att ministern uppmärksammades genom Johans försorg.

Det är kul med politik! Och det är extra kul att få prata om Kungsbacka i kammaren. Såhär sade jag bland annat i mitt sista anförande: 

"Min egen hemkommun Kungsbacka längst i norr, har mer än 76.000 invånare och växer årligen med över 1000 personer. Den är en del av storstadsregionen och påverkas på många sätt av närheten (20 minuter med pendeltåg) till Göteborg. Närvaro av polis behövs och frågan om häktets placering i Halmstad är en länsfråga som trots avståndet engagerar Kungsbackaborna mycket."

Resten av debatten kan ses och läsas på Riksdagens hemsida. Följer man länke kommer man till Hoffs interpellation. Kolla även webb-tv. Där kan man söka på IP157.

Inga kommentarer: