tisdag 15 november 2011

Låt inte vårdskandaler hota valfriheten

Kritiken mot missförhållanden i vårdföretaget Carema skapa en allmän misstro mot valfrihet i välfärdstjänsterna. Det är rätt att kritisera Carema, andra vårdföretag och kommuner som inte sätter patienten, medborgaren och människan i centrum. Det känns fel att för den skull kritisera möjligheten att kunna välja. Det känns inte heller rätt att ifrågasätta möjligheten att göra vinst och tjäna pengar. Seriösa företag ser till att investera i personalen och bättre tjänster/produkter. De vårdar sin image och därmed sina möjligheter att vara framgångsrika i framtiden.

Centerpartiet har föreslagit en ”Lex Carema” där vårdföretag blir skadeståndsskyldiga till dem som drabbas. En lagstiftning införs mot den skatteplanering med gemensamma medel som flera riskkapitalbolag tycks ägna sig åt inom välfärdssektor och skola. Socialstyrelsen ska istället granska dessa företag deras bonusar och förmåner hårdare. Vårdhavare och anhörigas ställning skall stärkas och missnöje ska fångas upp, inte bara kommunalt utan även nationellt. Kommunerna bör istället för Lagen om offentlig upphandling LOU, välja Lagen om valfrihet LOV, för att ge den enskilde större makt att välja den som kan erbjuda bäst kvalité och hindra kommuner att ägna sig åt gamla tiders fattighusauktioner, där den som kan utföra till lägst betalning blir den som får omvårdnadsansvaret. Så vill vi i Centerpartiet öka tryggheten utan att ge avkall på valfriheten.

Regeringen vill nu kartlägga och jämföra kvaliten i den äldreomsorg som utförs både i privata vårdföretag och kommuner. Det är bra! Intill dess motsatsen bevisas vill jag inte tro att det är vem som är huvudman som är avgörande för kvalitén, vad man presterar och hur skattepengar används. Dessvärre kommer det nog att visa sig att det även brister hos kommuner, sannolikt även S-styrda sådana.

Ola Johansson
Centerpartiet

Inga kommentarer: