tisdag 15 november 2011

Andelsbevis i framtiden

Vid Skärsjön mellan Fjärås och Gällinge, på fastigheten Dal 1:1som ägs av Gåsevadholms fidiekomiss uppförs just nu 4 stycken vindkratverk med vardera 2 MW effekt och en höjd på 145 meter. Beräknad årsproduktion 5 700 MWh/verk. Ett av dessa upplåts av Fjärås Vindpark AB under namnet Triventus Bräckan Vind AB som andelsverk. Jag har tecknat en av andelarna och det är något jag ogärna döljer min stolthet över.

Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: