tisdag 13 september 2011

Åtta nya lägenheter i Gällinge

Tal vid invigning av lägenheter på Smelyckevägen Gällinge den 26 augusti 2011.

Närmast den ena avdelningens kök och stora rum, i andra änden den andra och i mitten den gemesamma lekhallen. Idag åtta fina lägenheter i vackra Gällinge, precis intill skolan.

”Vi flyttade hit -83. Bygden förändras, fler förvärvsarbetar. Många skaffar barn och bygger hus. Unga föräldrar såg behovet av barnomsorg och började uppvakta politikerna.

Eksta Bostads AB nappade och passade på att planera för bostäder i Gällinge. Det går inte att undvika Ivar Franzen i sammanhanget. Han satte sin prägel i byggnaden. En idé var att man (om underlaget skulle svikta) kunna göra om daghemmets två avdelningar till två bostäder. (Det var den dåvarande socialförvaltningen som inte alls trodde på att det skulle behövas barnomsorg så långt ut på landet).

Jag tror inte att Ivar i sin himmel är missbelåten med att det istället blev 8 lägenheter, speciellt inte som förskolan finns kvar ett stenkast härifrån.

När skolorna behövde byggas ut för att svälja 90-92 års barnkullar, byggde Eksta en ny förskola och sålde den här byggande till kommunen och ”B-spåret” flyttade in. När elevunderlaget sedan minskade fick skolan koncentrera verksamheterna till gemensamma ursprungliga lokaler och huset tömdes.

Under den tiden användes det som träningslokal för bygden livaktiga teaterverksamhet. Det kallades för ”hönshuset” efter namnet på farsen ”Hönor och svärmeri” som spelades för stor publik på Skårs Gård här borta och på Lindälvsteatern i Kungsbacka. Sedan hände det åter inte så mycket här.

I den nu gällande Översiktsplanen för Kungsbacka utpekas bl.a Gällinge som en ”Serviceort” dit man ska koncentrera och utveckla kommunal service och kollektivtrafik, samt satsa på bostadsbyggande, utan detaljplaner. Så många nyya bostäder har vi inte sett här förrän idag. Istället byggs det mycket runt omkring. Skolans framtid har ifrågasatts, men nu känns det tryggt.

För några år sedan gjorde jag och Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman en resa hit. Då bestämde vi oss för att tillsammans verka för en aktivare bostadsplanering här och det ingick att få fart på processen att sälja tillbaka huset till Eksta (eller någon annan som ville använda det på ett för bygden utvecklande sätt).

Vi är glada över att de tar ett stort ansvar som samhällsbyggare i hela Kungsbacka. Jag är säker på att ni som flyttar in här idag kommer att trivas i den speciella atmosfären vi har.”


Ola Johansson

Centerpartiet

Inga kommentarer: