måndag 29 augusti 2011

Intryck om trafiksäkerhet

Intresserad lyssnare på MHF:s seminarium om Trafiksäkerhet på Hotell Tylösand. Vi har en nollvison när det gäller dödade i biltrafiken i Sverige och den är fullt realistisk att jobba emot och vi är framgångsrika. Så mycket kunde Generaldirektören Gunnar Malm på Trafikverket utlova. Moderatorn KG Bergström frågade om trafiksäkerheten blir bättre eller sämre med ett sammanslaget Trafikverk. Den frågan går naturligtvis inte att svara på. Det var ju inte primärt för att öka trafiksäkerheten på väg som verket bildades. Det var snarare för att få ett mer trafikslagsövergripande synsätt på transportpolitiken och en helhetssyn är det gäller prioriteringar. Vad ska vi satsa och vad får vi ut. Det är ju stor skillnad på exempelvis flyg och spårtrafik, jämfört med biltrafiken. De förstnämnda handlar ju mer om ett systemtänk, där ett gemensamt system styr trafiken och där den mänskliga faktorn koncentreras till enskilda trafik- och flygledare, piloter och lokförare. På vägarna är ju var och en som sitter bakom ratten en riksfaktor, både för sig själv och en ovetande och oskyldig omgivning.

Det är självklart mycket som hänger på Ditt och Mitt omdöme och vår kompetens och förmåga, när vi sätter oss bakom ratten. Vi kan införa fler lagar som reglerar vad vi får och inte får göra (exempelvis förbjuda mobiltelefonanvändningen). Vi kan övervaka bättre med kameror och kontroller att vi beter oss rätt och i bästa fall sätta fast den som syndar. Vi kan införa metoder att utestänga förare som är olämpliga med alkolås och med förnyade körkortskontroller, där den som på grund av ålder eller andra faktorer inte längre anses lämplig fråntas rätten att köra bil. Är det risken för att bli upptäckt, eller strängare straff som avskräcker mest? Trafikutskottets ordförande, Anders Ygeman (s) redde inte ut detta helt och hållet. Att risken för upptäckt är det som "känns mest" förklarades i att han medgav att skälet till att han gjorde en förseelse i Stockholms innerstad för en tid sedan var att han inte trodde polisen skulle se honom. Ett ögontjäneri som vi säkert är fler som ägnar oss åt emellanåt.

Jag tror för min del att vägen framåt för trafiksäkerheten är mer av ett systemänk, där bilarna och bilförarna måste passera ett nålsöga för att komma in på vägen och när de väl är där, inordnas i systemet med hjälp av kommunikationssystem, smarta autopiloter och automatiska system för att hålla jämn fart med låg energiförbrukning. Så ser min framtid ut. Jag tror exempelvis inte på att förbjuda mobiltelefonanvändning. Vi har redan lagar som ska förhindra vårdslös körning. Får se vad experterna säger de kommande dagarna.

Ola Johansson
Centerpartiet

2 kommentarer:

Ingrid sa...

Kan hålla med dig i en del, Ola men sista stycket säger bara en delom hur vi löser trafiksäkerheten framåt. Att flytta fokus från individ till "systemtänk" tror inte jag är lösningen framåt. Finns så mycket att skriva i detta ämne men hinner inte nu - borde kanske ta en lunch nån dag? Vi är ju förmodligen eniga om hur viktig trafiksäkerhetsfrågan är i alla fall

mvh
Ingrid Eriksson

Ola Johansson sa...

Jag tror vi i huvudsak är överens, men om man ser utvecklingen på sikt så kommer vi med intelligentare fordon och mer aktiva säkerhetssystem att få en biltrafik som bir mer lik en form av indivdualiserad kollektivtrafik, där du som bilist ansluter dig och kopplar ifrån trafiksystemet, i syfte att komma fram snabbt ochsäket med liten energiåtgång.Det möjliggör att kunna avvisa bilister och fordon som inte hör hemma på vägarna. Lunch,javisst!