söndag 14 augusti 2011

Halland kan bättre - uppmärksammat Centerutspel skapade turbulens

"Sedan Region Halland bildades tycker vi att mycket av utvecklingen har stannat av. Vi riskerar nu tappa trovärdighet och drivkraft för fortsatta kliv framåt. Mycket energi har lagts på interna problem. Uppgiften är att skapa mervärden åt Hallänningarna, där helheten blir starkare än kommunerna var för sig. Utvecklingen präglas av försiktig återhållsamhet. Halland behöver ett tydligt, visionärt ledarskap, där vi tar tag i de områden som skapar tillväxt i hela länet. Medborgarnas förtroende får inte svikas!
Kungsbacka har anledning att ställa krav. De tog aktivt ställning för Halland och avstod från att ingå i Västra Götaland. Därmed räddades Halland och kunde bilda region som en av de första i landet. Starkare satsning på näringslivet, bättre kollektivtrafik och utveckling av sjukvården är några tydliga resultat som visar att Kungsbacka valde rätt sida då. Nu har vi Sveriges blickar riktade mot oss.

Hela regionens mål- och strategidokument förpliktigar till satsningar. C har i ett särskilt utspel gått in på några områden; turism, boende, jordbruk, mat, näringsliv, miljö, infrastruktur, kollektivtrafik och EU. Vi i Centerpartiet ser hellre till potentialen än den minsta gemensamma nämnaren. Innehållet och resultatet för invånarna måste vara det viktigaste.

Vi var först ut på barrikaden för att hålla Halland helt och tänker stå kvar. Vi är lojala främst mot ansvaret och väljer att föra fram vad vi tycker, så att vi kan göra Halland ännu bättre medan tid är."

Epilog
Så sammanfattade jag kort, den tvåsidiga skrift som finna att läsa i sin helhet på www.halland.centerpartiet.net/politik för den som är intresserad av detaljerna.
 
Förutom medias intresse, gav det upphov till en del kommentarer från övriga företrädare, främst för Moderaterna och i synnerhet Gösta Bergenheim, den "ledare" som står mest i skottgluggen.
 
Likaväl som våra ord står för oss, står hans ord för honom. Visst behöver man vara tydlig för att sticka ut och få media. Att ställa saker på sin spets kan vara enda sättet och den här gången lyckades vi, över förväntan. Våra opinionssiffror är sådana att vi inte (likt Ville Vessla) kan stå kvar bakom gardinen och hoppas på att bara skorna syns. Centerpartiet är, även om vi tillhör majoriteten, inte det parti som sätter agendan. När vi yttrar oss på ett möte, eller ställer frågor i allianssamarbetet, är det inget våra väljare får reda på om inte vi berättar det för dem. Vi har anklagats för att det inte går att utläsa i protokoll, när vi haft annan uppfattning. Tacka fasen för det! hade vi lagt motyrkanden, hade vi ju verkligen ställt oss vid sidan av. I värsta fall hade vi röstat med oppositionen (s) och det gör vi inte. Alliansen förstärkt med Mp är vår plattform för inflytandet i Regionen.
 
Därför ansåg vi istället det var väl motiverat att gå ut och möta pressen med vårt budskap. Den är vår enda kanal till väljarna. Dessutom har jag märkt via mail och samtal med medlemmarna att de uppskattar vår frispråkighet. Vi ger uttryck för en känsla som finns i partiet.
 
Ledarskap är viktigt! Handlar det dessutom om ett man fått genom allmänna val så är det extra ansvarsfullt. Det ska inte vara lätt och man skall tåla att bli ifrågasatt och genomlyst. Under decennier har tunga Centerpartister suttit i den sits som nu Moderater sitter i Hallands kommuner och region. Det är dags för Centerpartister att inse att vi måste ta en annan roll i debatten. På samma sätt måste det nu ledande partiet inse att det förpliktigar att leda.
 
Ola Johansson, Centerpartiet

Inga kommentarer: