tisdag 16 augusti 2011

Åsa är inte slutstationen

Det är rörande att lyssna till kommunfullmäktige i Kungsbacka som faller varann i talet. Det råder olika inställning till hur vi vill se utvecklingen framöver. Några talar om Frillesås station redan nu. Några talar om nya bussar. Man talar om Åsa som pendelstation och det är det ju inte. Det är ju Öresundståget som ska trafikera Åsa, en gång i timman. Ett tåg vars uppgift är att knyta samman kuststäderna i Halland och Skåne med Köpenhamn och Göteborg. För detta bygger vi en station under 3 år för 65 miljoner. Självklart ska vi redan nu fundera och planera för fler tåg, fler stationer och ny trafik. För att fylla dessa planer med ett resandeunderlag, behöver vi som bor i Kungsbacka bli bättre på att resa kollektivt och det gäller inte bara Åsaborna, utan även andra. Kollektivtrafiken behöver en bättre sjävfinansiering. Först då kan alla vara överens om att fortsätta investera. Från och med 2012 kommer järnvägstrafiken att avregleras. Det kommer att öka möjligheten att resa för de som kan visa att det finns ett underlag. Åsaborna kan således få fler tåg än Öresundståget att välja mellan, förutsatt de är tillräckligt många för att fylla tågen. Hallandståget är min vision för framtiden. Tåget som gör Halland lite kortare och hallänningarna till goda grannar. Jag hoppas det kommer med avregleringen, sedan det västsvenska paketet fullbordats med ökad kapacitet i Göteborg, dubbelspår och tunnel i Varberg och tunnel färdig genom Hallandsåsen.

Ola Johansson
Centerpartiet

- Posted using BlogPress from my iPhone


Inga kommentarer: