tisdag 23 augusti 2011

Halland i storregion finns inte på kartan

I dagens Göteborgs Posten kan man bland annat läsa att tre före detta regionråd i Västra Götaland, Roland Andersson (s), Lars-Gerhard Westberg (fp) och Kent Johansson (c) ser fördelar med en storregion bestående av dagens Västra Götaland, Värmland och Halland. Deras åsikt får stå för dem. I Halland är det numera ingen som talar om något alternativ till att fortsatt vara en egen region. I Värmland pågår det diskussioner om vart man vill tillhöra och det finns skäl att misstänka att det inom Västra Götaland finns de som ifrågsätter fördelarna med storregionen. Västra Götaland har idag 49 kommuner med väldigt olika förutsättningar. Kungsbacka sade redan inför försöken nej till att vara den 50:e och vi har hittills inte haft skäl att ångra det beslutet.

Artikeln nämner bara i förbigående Halland. Inga argument framförs för varför just Halland passar in i storregionen. "Big is beautiful" förefaller vara motivet. Jag vet varför Halland är intressant och det vet Halläningarna också. Vårt läge som balanspunkt mellan storstadsregionerna Malmö-Köpenhamn, Göteborg och entreprenörsregionen Gnosjö-Gislaved är spännande för det ger oss möjligheter att utvecklas, utifrån våra naturliga förutsättningar.

Halläningarna är friskast och lever längst. Vår sjukvård är bra och tillgänglig. Kommunkationerna byggs ut, tack vare att vi samarbetat med angränsande regioner för att få de investeringar som behövs. Vi kan erbjuda attraktivt boende. Näringslivet är diversifierat och arbetslösheten är låg. Vi har goda förutsättningar att ställa om till hållbar energiförsörjning, även om elenergin från Ringhals skulle avvecklas. Våra hamnar är utvecklingsbara. Fem av sex kommuner ökar sin befolkning. Sköter vi våra kort har vi dessutom möjligheten att bli den mest dynamiska tillväxtregionen mellan Hamburg och Oslo.

För tre veckor sedan gick några ledande Centerpartister (däribland jag) ut i media och talade om vad vi vill ska ske för att fortsätta utveckla Halland. Det är vårt svar till de som tvivlar på att Halland ska kunna överleva som region. Det är också en påminnelse om att det hänger på oss själva om vi ska lyckas. De tre före detta VG-regionrådens utspel visar att Hallands existens fortfarande ifrågasätts av andra. Det borde sporra ledningen i Region Halland till ytterligare krattag. Det minsta man skulle kunna kräva är att de nu bemöter de tidigare regionråden i ett genmäle. Extra anmärkningsvärt är att just Kent Johansson, som av regeringen utsetts som en av de "vice männen", vilka har som uppgift att mäkla i regionfrågan, uttalar sig om Halland utan att ha något som helst stöd i Halland.

Ett av kriterierna för regionbildningen var att de skall byggas underifrån. Nej tack, säger vi därför till den sortens "von Oben-fasoner". Nu tror jag inte sista ordet är sagt i denna fråga. Det kommer att ta mycket lång tid för en regionbildningsprocess att gå från diskussion till genomförande. Under den tiden är det fullt möjligt att även storregioner som Västra Götaland kommer att ifrågasättas. Det är till syvende och sist den ekonomiska bärkraften som är avgörande. På sistone har även Halland brottats med dålig ekonomi. Med två stora sjukhus (Varberg och Halmstad) och ett i Kungsbacka och en frisk befolkning känns ekonomin möjlig att hantera. Värre skulle det säkert bli om halläningarna även skulle behöva finansiera VG-regionens sjukvård. Skillnaden i landstingsskatten är ju idag 72 öre till vår fördel. Kanske finns det både behov och utrymme att höja skatten i Halland för att förbättra sjukvården, men knappast för att finansiera deras arton.

Ola Johansson, Centerpartiet

PS
I går kväll beslutade Centerpartiets distriktsstyrelse att nominera Annie Lööf till partiledare, med Anders W Jonsson som förste vice ordförande och följaktligen Anna-Karin Hatt som andre vice.

1 kommentar:

Dan Engström sa...

Bra rutet, Ola. Bra beslut om nomineringen också.