torsdag 18 augusti 2011

Gångbron över järnvägen, åter på tapeten?!

Trygghetsfrågorna har varit på tapeten ända sedan den "nya" gångtunneln under järnvägen i Kungsbacka (södra ändan av stationsområdet), blev till. När Storgatan stängdes för ett antal år sedan aktualiserade jag möjligheten att kombinera den bebyggelse som planerades på Beijertomten och som nu byggs, med en gångbro som också skulle kunna vara en väg till tågperrongen för de som bor i Östra Villastaden. Jag och Centerpartiet fick efter mycket om och men en majoritet med mig. Folkpartiet har hela tiden varit för. Nu läser jag i dagens tidning http://www.gp.se/nyheter/halland/1.700201-for-dyrt-med-ny-tunnel att frågan är aktuell, sedan planern på en ny tunnel skrinlagts. Tunnel är också bra, men vad som inte nämns i artikeln är att den i så fall skulle hamna långt från Stationen, vid Signeskule och kolonilotterna.

Jag ser också att Elof Lindälvs Gymnasium åter lyckats komma med i ett Europeiskt projekt inom indsutriteknik http://www.gp.se/nyheter/halland/1.700207-ny-europeisk-teknikutbildning
Det är bra jobbat av Gymnasieförvaltningen och skolan som hela tiden varit på hugget i det Euriopesika samarbetet. Något man tyvärr inte kan anklaga kommunledningen att vara. Trots mångåriga satsningar har det internationella arbetet aldrig lyckats lyfta. Möjligen beror det på ointresse hos de styrande tjänstemännen och på bristande resurser (prioriteringar). Den politiska vilja har däremot varit stark och målinriktad. Lyckligtvis gör Elof Lindälv som de vill och driver på för egen del och det har gett resultat och har satt Kungsbacka på den Svenska och Europeiska utbildningskartan.

Kungsbacka blev 75 210 innevånare nyss. Hur många utanför, eller ens i Kungsbacka vet om det? Kul är det att kommunen växer, men man kunde hoppas att varumärket växte lika mycket.

Ola Johansson
Centerpartiet

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: