onsdag 17 augusti 2011

Entreprenörsskap i gränsbygder

Tillsammans med Per Åsling, Riksdagsledamot från Jämtland (C) var jag i Krokoms kommun. Där hade vi förmånen att träffa eldsjälar, entreprenörer, företagare och folk i allmänhet under en dag. Med på resan fanns värdinnan, Kommunstyrelseordförande Maria Söderberg (C) och dessutom nestorn, den förre industriminsitern, Nils G Åsling (Pers far). Bara det en upplevelse, att en sådan legend gärna ville närvara under mitt besök.

Maria Söderberg, Nils G Åsling och Per Åsling
Störst intryck gjorde nog besöket på Skärvångens Bymejeri med lunch på delikata getostar. Här träffade vi ägarna och lyssnade till hur de tillsammans med de fem återstående jordbrukarna i byn förvandlade en nedåtgående spiral till ett framgångsrikt företag med 25 anställda och det mest besökta turistmålet i Krokom. I dagarna öppnas dessutom vid sidan av mejeriet ett slakteri med möjlighet till nyanställningar. Sättet att göra verksamheten lönsam är att kontrollera hela kedjan ända ut till kund. Då kan man ta betalt för mervärdet säger dom. En lärdom för många i de gröna näringarna idag. Att utveckla produkter som det går att ta bra betalt för och se till att behålla så mycket som möjligt av intäkterna själv är en framgångsfaktor.

Liten get - stor get

Den knivigaste diskussionen handlade om hur man kan förändra politiken så att bostadsbyggandet sätter fart. Arbetstillfällena finns, om inte i Krokom, så på andra sidan gränsen, i Norge. Många gårdar på svenska sidan i Krokom och Strömsund står tomma för att ägarna inte kan, eller vill göra sig av med dem. Nybyggnation är ovanligt, eftersom det är svårt att få banker att ställa upp och låna ut pengar. Det kan tänka sig att låna ut till en ny snöskoter, men inte till en ny bostad åt en familj där båda jobbar. Märkligt, men en realitet på landsbygden i Sverige. På lång sikt handlar det om att förändra regionalpolitiken så att mer av tillgångarna stannar kvar där de produceras, t.ex vattenkraftens intäkter, beskattningen av skogsägarna etc. En differentierad arbetsgivareavgift skulle vara en bra stimulans för företagen här att expandera och anställa fler. I Norge finns en sådan politik, medan den svenska attityden sedan 70-talet varit "kolonial" i förhållande till Norrlands inland.

I dessa gränsbygder mellan Sverige och Norge är man van vid att arbeta tillsammans, sida vid sida. Man gifter sig och umgås över gränsen. Barnen spelar i samma fotbollslag och skolorna tar hjälp av varann i undervisningen, man samverkar om sjukvårdsresurser, m.m. Det finns också onödiga hinder som har med tull, skatter, socialförsäkringar, olika lagar och regler, som försvårar samverkan och hindrar utvecklingen på båda sidor gränsen. Det fick vi information om i Krokoms för dagen strömlösa kommunhus av projektledaren för Interregprojketet (EU-finansierat) "Mitt-Skandinaviskt Regionprojket", Tommie Jirhed. Här vill vi verka för att dessa bygder blir ett pilotområde för gränsöverskridande integration av regler, så vi kan skapa en frizon för regional utveckling i gränstrakter.

Det paradoxala med bostadspolitiken är ju att det finns så många olika verkligheter att hantera. Bostadsbrist och höga hyror i storstäderna och ett obefintligt byggande, parat med tomma bostäder i en stor del av landet. På kort sikt kan man ändra beskattningen av reavinster vid fastighetsförsäljning så att det blir intressantare att sälja. För att få fart på investeringarna i bostäder, behöver vi införa ett system med kreditgarantiföreningar i enlighet med vad Bostadskreditnämnden BKN förslagit.

Vi träffade också ägaren till Föllinge såg, som inte är en såg utan en ovanligt välsorterad byggvaruhandel, med egen produktutveckling av exempelvis skidpulkor att dra små bebisar i efter "Samisk" modell. En sådan borde förstås de blivande föräldrarna, Victoria och Daniel investera i redan nu. Han ser att kvittningsrätt mot näringsverksamhet vore ett sätt att få fart på upprustning och nybyggnation av bostadshus. Det har större effekt än vad ROT-avdraget har idag.

Slutligen hade vi ett möte med pressen och lokalreportern från Östersundsposten, Matsåke Persson, som skrev en artikel ni kan läsa genom att klicka på länken. Pelle Åsling och jag utlovade där en rapport om hur vi stimulerar landsbygdsutveckling genom bostadsbyggande. Det blir en utmaning. Många stenar ska vändas och de flesta är nog kända för Centerpartister. Det handlar om att åter driva frågorna och följa upp de beslut som fattats av Centerstämmorna, sammanfattar den tidigare riksdagsledamoten Håkan Larsson.

Ola Johansson
Cneterpartiet

2 kommentarer:

Håkan Larsson sa...

Tack Ola, för en mycket bra och upplyftande rapport från ditt besök igår i Krokom. Nu arbetar vi vidare för att alla delar av landet ska få förutsättningar att växa och utvecklas!

Sven Gustavson sa...

Tack Ola för ett fint reportage. Landsbygdsutvecklingen hänger ju samman med den struktur företagandet "tillåts" arbeta under. Scan,Lantmännen, Arla o andra stora aktörer på jordbruksmarknaden har tagit ifrån producenterna ekonomiskt inflytande. Därför är det viktigt att småföretag ges möjlighet att etablera o expandera förutan en förödande byråkrati.
Bostadsbyggandet under en PBL som kräver jurister har satt oss i den situationen att enbart Skanska, NCC, Peab i liknande bolag har monopol på marknaden. Bankerna vill ha sådana byggherrar men det gynnar inte medborgarna.
Mvh.
Sven G.