onsdag 20 april 2011

Välkommen till frukostmöte om bostadspolitik

Denna inbjudan har skickats till ett 100-tal företag och personer med kopplingar till bygg- och bostadssektorn, byggföretag, fastighetsägare, mäklare, arkitekter, samt till hyresgästföreningen och ett stort antal privatpersoner med intressen i frågan. Nu efterlyser jag er som är på jakt efter en bostad och som vill ställa frågor till de som är ansvariga och komma med förslag på vad som borde göras.


Råder det egentligen bostadsbrist, eller är det bara dåligt utnyttjande av den bostadsyta som finns? Vad är det för problem när vissa kommuner, som Kungsbacka har bostadsbrist, medan andra står med outhyrda lägenheter? Fungerar hyressättningssystemet, eller ger det bara en grogrund för svarthandel och hämmar den nödvändiga upprustningen av miljonprogrammets bostäder? Måste man ta stora lån för att få tak över huvudet, eller finns det alternativ?

Vi kanske inte får alla svaren nästa torsdag på Storgatan 1 i Kungsbacka, kl 07.30 - 90.00 (frukost första halvtimman), av Christer Kilersjö, VD på det kommunägda bostadsföretaget Eksta Bostads AB, Anders Börjesson, VD för Trollängen Bostads AB som bygger lägenheter med ett maxtak för hyran norr om Kungsbacka innerstad i Björksris och Lennart Sjöstedt, ansvarig för bostadspolitik hos Hyresgästföreningen i Göteborg. Däremot får vi möjlighet att ställa alla frågorna till dem och till mig som är Centerpartiets bostadspolitiske talesperson i Riksdagen.

Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet i Kungsbacka står för inbjudan. Välkomna!


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: