onsdag 27 april 2011

Frukostmöte om bostadsbyggande i morgon, torsdag

Jag noterar med glädje att det av antalet anmälningar att döma kommer att bli "fullt hus" på Storgatan 1 i morgon bitti, när Centerpartiet och jag i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan ordnar frukostmöte om Bostadspolitiken.

 
På anmälningslistan finns 25 personer och ytterligare några räknar jag med kommer att dyka upp oanmälda, däribland lokalpressen förstås. Dessa är välkomna att ställa sina frågor efter mötets slut kl 9.00.

 
Frukostmötet torsdagen den 28 april kl 8-9 (frukost från 7.30) är det första i en serie som syftar till att på olika sätt belysa bostadspolitiska frågor nationellt, men med ett Kungsbackaperspektiv. Det är en intressant koppling, eftersom Kungsbacka har många av de problem och möjligheter som vi kan se nationellt.

 
Det skall bli intressant att fördjupa sig i frågor kring bostadskön och hur efterfrågan egentligen ser ut. Det ska bli intressant att få reda på vad som driver allmännyttiga och privata byggföretag att verka i Kungsbacka och vilka strategierna är för att hålla byggkostnaderna nere. Det ska bli intressant att få veta hur hyresgästföreningarna verkar för att stärka de boendes inflytande och vilka förslag de har för att skapa en rättvis och fungerande bostadsmarknad.

 
Jag tror att en öppen diskussion om bostadsmarknaden och bostadspolitiken i Kungsbacka. Det hade varit intressant att få ta del av de bostadssökandes berättelser. Vi har ju två problem. Det ena är bostadskön som uppges omfatta 8000 personer. Hur många av dessa som verkligen behöver en bostad här och nu? Det vet vi inte och kanske vore det rätt med en ordning där man måste vara aktiv på något sätt för att ingå i kön. Det andra är den stora grupp som akut behöver en bostad, som rymmer så många olika typer av behov och skäl.

 
Nästa möte torsdagen den 28 maj kommer att handla om planering och arkitiektur. Kungsbacka - ett Manhattan eller Mantorp (eller Morup). Efter sommaren planera jag ytterligare två, ett om byggteknik och energi och ytterligare ett om Kungsbacka som byggerastad, utifrån möjligheten att skapa ett kluster för byggteknisk utveckling och energiteknik.

 
Ju närmare dagen rycker, desto mer övertygad är jag om att satsningen på denna mötesserie blir en succé. Centerpartiet utvecklar formerna för mötet och det politiska samtalet. Hösten 2009 startade vi politikerskolorna. Den här hösten upprepar vi den satsningen, i Kungsbacka och övriga Hallandskommuner.

 
Under rubriken "Var med och förnya Sverige" inbjuder vi till dialog kring fem områden:
  • Integration
  • Jämställdhet
  • Miljö
  • Regional tillväxt
  • Välfärd
Nästa torsdag den 5 maj är det torgdag i Kungsbacka och som vanligt finns Centerpartiet där, redo att föra en dialog med torgbesökarna där tillfälle ges att just "vara med och förnya Sverige".

 
Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: