söndag 24 april 2011

Om målade balkonger och vackert väder

Det är påskafton och helgfriden lägrar sig över Söderstaden. Det är sommarvärme, fast det bara är den 23:e april. Visst, det har hänt förut att värmen kommer tidigt, men det är inte utan att man även nu funderar över hur det kommer sig. Vintern har varit kall, med mycket snö och allting verkar normalt. Faktum kvartsår: Medeltemperaturen på jordklotet stiger och Sverige är inget undantag. Det borde man naturligtvis inte fundera över en skön och varm påskhelg när man borde hålla sig borta från politik och funderingar över framtiden. Några kilometers löpning och ett par timmars solande på balkongen bidrar inte till växthuseffekten. Därför njuter vi idag. Två grader. Mera får inte temperaturen stiga på jordklotet. Gör den det kan ingen överblicka konsekvenserna. Mänskligheten som vi känner den är i fara, detta trots att solen skiner på vårrusiga Kungsbackabor.

I dagarna skrivs det om Kungsbackas möjligheter att bli Sveriges kvalitetskommun. Det är ingen hemlighet att vår kommundirektör, Lasse Järvsén, har haft ett personligt mål att den kommunala organisation han leder skall uppfylla kraven, så att han själv, tillsammans med de lojala politiker som backat upp kandidaturen, ska få motta priset. Med priset utdelat blir det dags att vända blad och gå vidare. Självklart skall kvalitet genomsyra kommunal verksamhet. Det är ett stort ansvar att disponera drygt 20 % av människors inkomster och förvandla dessa till service, som kommer de mest behövande till del och på ett sätt som upplevs rättvist.

Med de överskott som levererats, i ekonomisk ned- och uppgång, finns det fog att fundera över om vi haft tillräcklig kvalitet i ekonomistyrningen. Pengar som använts för att amortera lån och för framtida pensioner hade gjort nytta, endera i verksamheterna eller kvar i kommuninvånarnas plånböcker. Med flera allvarliga haverier i IT-systemen kan man fundera över om den plattform vi en gång investerade i, har sådana kvalitéer att man kan garantera full driftssäkerhet, trots nyligen genomförda uppgraderingar. På senare tid har kraftfulla insatser stärkt näringslivsstödet. Glädjen och förvåningen var stor när satsningen presenterades, att medverka till att uppfylla Regeringens bredbandsstrategi, genom att handla upp ett utbyggt öppet stadsnät, samtidigt som det uråldriga telefonisystemet skall uppgraderas. Det har satsats en hel del på internationellt utbyte och EU-projektansökningar, men med klent resultat. Det viktigaste är inte vad som åstadkoms utan vad som görs och vad som kan visas upp. Det har inte saknats politiskt stöd. De invändningar som funnits har inte gått att utläsa i protokoll. Därför skulle det inte förvåna om de tre kommunalråden nu gärna solar sig i glansen. Det är dem väl unnt. Att försvara årliga kostnadsökningar för kommunstyrelsen, samtidigt som övriga verksamheter fått dra ner har krävt bra argument.

Det råder ingen tvivel om att den här kvalitetstävlingen har styrt mycket av prioriteringarna, framförallt till kommunstyrelsens verksamhetsområde. Satsningen på BITT (Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet, Trygghet) med fyrfärgs trycksaker och upprepade ledarutbildningar i förvaltningarna är en sådan. Det är tämligen tydligt vad man måste göra för att vinna. Detta är en tävling som värderar yta. Det gäller att husets alla balkonger är skinande nymålade. Sedan är det inte så noga om grunden är så dålig att den riskerar att orsaka sättningar i huset. Låt oss hålla alla tummar vi kan och hoppas på seger den här gången. Först då kan vi få den förnyelse som så väl behövs på ledande positioner i Kungsbacka kommun. Att hållas i "tukt och förmaning" lär därför inte att vara någon uppoffring för Stadshusets medarbetare.

Kungsbacka är en bra kommun att bo i. Kommunens alla 5000 medarbetare lägger ner ett fantastiskt arbetete för att ge god service åt de 75 000 innevånarna. För att inte nämna alla leverantörer, friskolor, vårdföretag och kooperativ som finansieras med skattemedel, som också bidrar till att skapa välfärd i tillväxtkommunen.

Ja, så kan man skriva i sin blogg, sent en påskaftonskväll. Hedrande att omnämnas för kvalité och frekvens i författandet av Richard Forsberg i Norra Hallands krönika. Tror dock att den mest lästa och uppmärksammade politikerbloggen fortfarande tillhör Folkpartisten och den tidigare Kommunstyrelseordföranden Tommy Rydfelt, men en Regionpolitiker som inte är Moderat, tenderar snabbt att bli bortglömd. Det är också ett tidens tecken, klimatförändringarnas år 2011.

Fortsatt Glad Påsk allesammans!

För de som gillar löpning och bor i Kungsbacka kommer här ytterligare en variant på min löprunda;
Endomondo Running Workout: "was out running 11.25 km in 1h:05m:46s using Endomondo."

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: