söndag 20 mars 2011

Plenifri vecka och aktivitet

Jag tänkte egentligen skriva några rader om varför jag fortfarande är emot Kärnkraft, men ändå accepterar den överenskommelse som innebär att vi tillåter ett begränsat antal nya reaktorer och gör en massiv satsning på förnybart. Med jämna intervaller (det är nu tredje gången) påminns vi om att det inte existerar några genvägar till hållbar tillväxt och välfärd, eller "det finns inga gratisluncher - någon måste alltid betala". Om inte idag så i framtiden.

Nu vill jag berätta något om min kommande vecka på "hemmaplan", vecka 12 och plenifritt, betyder inga möten i Riksdagen, men fullt av aktiviteter ändå.

I morgon måndag kl 14 samlas några av Hallands moderna och tillväxtinriktade företagare i Kungsbacka, på restaurang Storgatan 1, för att samtala om vad som skapar hållbar tillväxt i hela landet. Samtalsledaren är Carina Zetterström, oppositionsråd för Centerpartiet i Östersund och Kullaviksföretagaren Kjell Jöfelt. Mötet är ett led i Anna-Karin Hatts uppdrag att leda en av Centerpartiets förnyelsegrupper, "Regional tillväxt -Vad hindrar att jobb, tillväxt och utveckling skapas i hela landet". Pressen är inbjuden klockan 13.30. På kvällen träffar Carina Centermedlemmar för att diskutera samma saker med oss.

På tisdag skall jag besöka AB Volvo och Volvo Cars för att få information om och möjlighet att provköra en Volvo C30 - elbil och en annan världsnyhet, en Methan Diesel dragarlastbil. En tung lastbil som bygger på samma teknik som Kungsbackas sopbilar men som drivs av flytande metangas - LNG från Biogas. Volvos satsning hade inte skett om inte Kungsbacka legat på och krävt Biogas av Renova vid senaste entreprenadupphandlingen. Våra "Dennis Eagle" är bara första steget mot en fossil fordonsflotta även på den tunga sidan.

På onsdag är jag på LRF-stämma i Tvååker som medlem och intresserad. Ska bli spännande att träffa alla hårt arbetande och ambitiösa producenter i matlandet Sverige.

På torsdag händer det mycket. Först Frukostklubben i Kungsbacka, på eftermiddagen Sjöfartsforum i Göteborg med omedelbar avfärd till Varbergs fästning och avslutningsmiddag med Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals (spännande att träffa detta gäng mot bakgrund av nyhetsrapporteringen nu). Det blir sista gången för min del. Sjöfarten och dess betydelse för vår egen export kan inte nog betonas. Ska bli intressant att diskutera dess villor med branschen.

På fredag besöker jag Arise Windpower i Halmstad för att samtala med vice VD:n Lars Fröding om det så kallade "kommunala vetot" och andra aktuella diskussioner kring vindkraften. Jag tycker det är viktigt att kommunerna har ett avgörande inflytande över hur vindkraft etableras, men det bör utformas så att de även tar ansvar för energipolitken och de utbyggnadsmål som gäller.

Vill återigen påminna om att Kungsbackas egen översiktsplan för Vindkraft hamnat underst i tjänstemännens skrivbordslådor. Det är en formidabel skandal att den inte förts fram för beslut ännu. Det var åratal sedan den var ute på utställning. Är det Råö som ligger bakom, eller är det bara ett tecken på bristande ledarskap hos kommunalråden att inte våga ta ställning?
Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: