måndag 21 mars 2011

Ska man jämföra med Fukushima, Tjernobyl och Harrisburg? Nej, det räcker med Forsmark!

Man ska akta sig noga för att dra paralleller mellan katastrofen i Japan och svenska förhållanden. Det är naturligt att ännu en svår olycka leder till diskussion om säkerheten vid Svenska anläggningar. För fem år sedan uppmärksammades Forsmark då det vid ett strömavbrott visade sig att reservkraften inte startade som det var tänkt. Händelsen uppdagade stora brister i säkerhetssystemen och visade dessutom att det fanns en utbredd slapphet i säkerhetskulturen. Att upprätthålla överdrivet höga säkerhetskrav så länge kraftverken är i bruk är något japanerna uppenbarligen misslyckats med. Landets snabba ekonomiska utveckling efter andra världskriget har haft ett högt pris, som de i någon mån nu måste betala. Det är detta som länder till eftertanke även här, när ansökan om 100 000 årigt slutförvar av redan producerat avfall skall lämnas in. Vilken generation kommer att få betala notan för de gångna 31 åren med Svensk kärnkraft?

http://gd.se/nyheter/gavle/1.2858567-sakerheten-fallerade-aven-pa-forsmark

På onsdag är det precis 31 år sedan det avhölls folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Dagen efter skålade Linje 2 som huvudsakligen stöddes av Folkpartiet och Socialdemokraterna i champagne, för den knappa segern över de båda andra alternativen, linje 1, som ville avveckla i samma takt som linje 2 och linje 3, som ville avveckla snabbare.


Ställ gärna frågan till de partier som stod bakom linje 2 och linje 1 med snarlika alternativ om de är nöjda med hur de levt upp till folkviljan.

Inga kommentarer: