söndag 20 februari 2011

Köp ursprungsmärkt svensk mat

Just nu är det tufft för halländska bönder. Grisnäringen är pressad och orsaken är dioxinförgiftat tyskt fläsk. Vårt lantbruk behöver öka sin konkurrenskraft. Vi måste se till så mer av intäkterna från handeln hamnar i bondens ficka. Konkurrensen i livsmedelskedjan utreds och regeringen kommer med förslag för bättre lönsamhet.
Djurskyddslagstiftningen i Sverige är den hårdaste i Europa. Syftet är inte att plåga bönder med pålagor utan att se till så djuren inte plågas. Reglerna följs, men handeln är dålig på att visa kunderna att de svenska livsmedlen är bra och säkra. Ursprungsmärkningen måste utformas så att den tydligt visar från vilket land köttet i korven kommer. Vi konsumenter vill veta det för att kunna göra aktiva val.
Den kommunala upphandlingen blir bättre på att finna vägar förbi stelbent lagstiftning. Det är möjligt att köpa kött från djur, vilka fötts upp under villkor som är likvärdiga med de svenska. Uppdelade upphandlingar och samordnade transporter är exempel på hur närproducerade livsmedel ges bättre möjligheter i Kungsbacka, tack vare förslag från Centerpartiet. God, näringsrik mat till barn och gamla borde vara det viktigaste.
Syftet med Landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision om Sverige som det nya matlandet är att stärka svensk livsmedelproduktion och få upp Européernas smak för god och säker mat. Nu gäller det att ge såväl konsumenter som producenter reella möjligheter att verka i visionens anda. Här har vi alla ett gemensamt intresse och ansvar. Köp svensk mat!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: