lördag 29 januari 2011

Långsökt SD-attack mot EXPO i Kungsbacka

Sverigedemokraterna tog till slut tre mandat i Kungsbackas kommunfullmäktige. Ett av dessa, utan namn på valsedeln och dessutom berövade detta Centerpartiet kommunalrådsposten. Inte mycket att göra åt. Väljarna har sagt sitt.

Den "namnlöse" Sverigedemokraten skall på tisdag få svar på en interpellation av Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman. Thord Brynielsson vill veta huruvida P Ö tycker det är lämpligt att man anlitar en organisation (EXPO) vars ansvariga chef (Alexander Bengtsson) har "extrema" åsikter. Om man tänker fortsätta anlita EXPO trots Alexanders uttalanden i ien intervju där han använt uttrycket "White trash" om sin ungdoms hembygd Frillesås. Bryngelsson undrar om kommunledningen anser att detta uttalande är en form av rasism och frågar hur de ställer sig till Bengtssons "vulgära och extrema" retorik riktad mot medborgarna i Frillesås.

Jag hade för avsikt att kommentera detta i akt och mening att få er läsare att inse hur fel de har när de; Ett, ställer en välrenommerad och viktig organisation till svars för vad en medarbetare sagt i en intervju, där han beskriver sin barndom i Kungsbacka. Två, reagerar på något som jag gissar att de flesta som har någon uppfattning om Kungsbacka kommun, dess historia och utveckling skulle skriva under på, fast möjligen med andra ord. Tre, tycker att det är en fråga som Kommunstyrelsens ordförande skall ägna sig åt att kommentera överhuvudtaget.

Det skulle vara roligt att lyssna på Per Ödmans svar. Han är vid det här laget ganska van vid att besvara den här typen av retoriska frågor. Intressant att höra hur han kommer att uttrycka sig. Frågan är ju mycket aggressiv i sin formulering och som jag vet att SD:s partitoppar noga följer vad som skrivs om deras parti (även i bloggar som denna), utgår jag från att det kommer att vidtas åtgärder. Rallarsvingar som dessa passar inte in i den bild de vill måla upp nu när de finns i Riksdagen.

Uppenbarligen har de retat upp sig på att det finns organisationer som EXPO, vilka arbetar emot främlingsfientligehet och rasism och gör det med viss framgång. Detta förvånar eftersom just dessa epitet är sådana som Sverigedemokraterna konsekvent tar avstånd ifrån numera.

Jag lämnar frågan vid detta och avstår från ytterligare kommmentarer då det torde vara uppenbart att interpellationen i sig är ett bevis på vilken nytta vi kommer att ha av dessa tre under den kommande perioden. Vid samma sammanträde skall för övrigt deras "paradmotion" om att hålla folkomröstning om flyktingmottagningen i Kungsbacka kommun läggas fram.

Med detta gjort så får väl deras gärning i Kungsbacka anses vara fullbordad.


Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

5 kommentarer:

Anonym sa...

Thord Brynielsson finns det ingen anledning att försvara. Däremot är blir jag fundersam när du försvarar A.Bengtsson när han använder det nedlåtande uttrycket White Trash (WT) om sin och min hembygd.

White trash, från wikipedia (är en starkt nedsättande benämning från USA på ljushyade personer med låg social status. Personer som anklagas för att vara white trash har ofta svag ekonomisk situation, låg utbildningsnivå samt ett ointresse för samhälls- och kulturfrågor. )

Min erfarenhet är precis tvärtom, de flesta människor i hembygden är duktiga yrkesarbetare med en balanserad ekonomi och ett stort intresse för samhällsfrågor. Den formella utbildningsnivån kanske är låg men bildningsnivån betydligt högre. Social status mäts knappast med samma måttstock som i storstäderna. Backar vi en eller två generationer så vet jag och har hört att det fanns många sk ”tusenkonstnärer” som var mycket uppskattade för sina många färdigheter, jag har därför svårt att förstå den historia som du ser och utvecklingen mot dagens WT samhälle eller de synonymer till det, som du kan tänka dig.

Min gissning är att A. Bengtsson politiska engagemang i Ung vänster i kombination med hembygdens ointresse för Vänsterpartiet och Ung vänster gjort honom frustrerad och att han därför beskrivit sin hembygd med uttrycket WT.

Till sist, vi är helt överens om att PÖ kan avstå att kommentera frågor av denna karaktär.

Mats Börjesson

Ola Johansson sa...

Jo orden var illa valda, men som du säger det rättfärdigar inte denna typ av överreaktioner från SD Kba:s. Med erkännande av vår "hembygds" kvalitéer så är det tveklöst stor skilland på Frillesås och flera andra kommundelar i Kungsbacka, de flesta till Frillesås fördel. jag har läst mycket av det som A.B. skriver och det råder ingen tiviel om att kärleken till hemorten är starkare än misstron.

Ola Johansson sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Ola Johansson sa...

Har förstått att Per Ödman inte tänker svara på frågan, rätt beslut!

mattias__from sa...

Du hycklar när du inte skriver hela sanningen. "Antirasisten" Bengtsson talade också om "Vit, äcklig medelklass" och skrev på sin blogg om "Vita äckliga medelklassungar." Menar du på fullaste allvar att det inte är rasistiskt mot svenskar!? Man kan ju fråga sig vilken verklighet du lever i...

Jag ställer mig bakom interpellationen till 100% - Kungsbackas skattepengar skall inte gå till att finansiera svenskfientliga organisationer som dessutom i sina föreläsningar grovt smutskastar ett i Kungsbacka folkvalt parti.

/Mattias From