tisdag 1 februari 2011

Samverkande effektiva transporter för utveckling och tillväxt i hela Sverige

Två intensiva dagar i Västernorrland, måndag - tisdag med presentationer om genomförda, beslutade och planerade åtgärder i Regionen under ledning av bland annat Landshövdingen Bo Källstrand gav belägg för att det är en väl fungerande kombination av tranportslag som är bäst.

Få transporter börjar och slutar på järnväg. Kopieringspapprets väg från Hälsinglands skogar till facket i laserskrivaren går från skördaren via timmerlastbilen och tåget, vidare till massafabriken vid kusten där det färdiga pappret lastas på båt till någon av Europas hamnar, därifrån till grossister och pappershandlare. Priset och konkurrenskraften avgörs ytterst av de villkor vi ger industrin i form av effektiva transporter, skatter, avgifter, miljökrav och energikostnader, etc.

Botniabanan är färdigbyggd, men sittandes på tåget mellan Stockhlm och Sundsvall inser man att Ostkustbanan behöver rustas upp för att knyta samman regionerna kring Gävle och Sundsvall. Sjöfarten och tågets roll för att trasportera råvaror som malm och skog till förädling och kunder i Södra Serige och Europa är vitala. Studiebesöket hos SCA och presentationen av Sundsvalls hamn gjorde att poletten trillade ner, även på de båda närvarande Miljöpartisterna, vilka annars har svårt att se något annat behov än järnvägens.

Restiden mellan Stockholm och Sundsvall är idag 3 tim och 40 minuter. Det är fyllt möjligt att köra sträckan på under tre timmar med nuvarande tåg och infrastruktur, men kapacitetsbrist gör resan allt längre. Det gör att de funktionella regionerna krymper istället för att växa.

Växande lokalsamhällen länkas samman med bra infrastruktur för människor, varor och idéer.

Inga kommentarer: