tisdag 4 januari 2011

Centerpartiet - ett namn som förpliktigar

Egentligen skriver jag detta för att jag läste en bra krönika i dagens GP:

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.522577-malin-lernfelt-centern-bor-satsa-gront
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/c-vill-staka-ut-nya-idespar_5844477.svd

I den skriver Malin Lernfelt att Centerpartiet behövs och att det är den gröna profilen som ger partiet berättigande. Så rätt, så rätt!

Under valet profilerade sig C som Alliansens Gröna Röst. Jag var tidigt ute med att anamma den devisen och klistrade det genast på min nyinköpta miljöbil. jag har varit medlem i partiet sedan 1977, mer än halva mitt liv som i sig utgör halva Centerpartiets "liv". Ett perspektiv som förskräcker. Gått från en ganska miljöradikal och vänsterinriktad ideologi (ett tag ville vi att alla stora företag, bland annat Volvo, skulle göras om till kooperativ) till att vara ett parti som gjorde en grej av att inte tillhöra något särskilt block, till att nu utgöra den drivande kraften i vad som är Alliansen. Någon förflyttning är det egentligen inte frågan om, utan det handlar mera om att vara ett parti som verkar - i tiden. Det är många kommuner ännu som styrs av Centerpartiet tillsammans med andra än M, Fp och Kd. Och just detta att verka - göra skillnad är något som driver praktiskt inriktade Centerpartister runt om i landet. I Regeringen är det mycket som ska gnuggas samman mellan partierna och det är inte alltid man som Riksdagsledamot får lov att göra den skillnad man vill.

Men för att komma till en slutsats: Malin Lernflet har rätt i att det i Alliansen finns ETT parti som står upp för det hållbara samhället som en del i det utvecklade och växande Sverige. Det skall finnas ETT parti som säkerställer landsbygdens intressen när det anses vara självklart att tillväxten skall ske i Södra Sverige och i storstäderna. I begreppet landsbygd vill jag gärna föra in de medelstora städerna mellan storstadsregionerna, småsamhällen och tätorter i storstädernas närhet (och ibland bakvatten). Jag ser detta i min egen hemkommun Kungsbacka som till viss del drar nytta av utvecklingen i Göteborgsregionen, till andra delar inte. Jag vill till och med gå så långt till att påstå att storstädernas förortsområden med utanförskap, låg utbildningsnivå och svag ekonomi är en form av landsbygd.

Att bo och verka i dessa områden skall var lika fint och utvecklande som att bo och verka någon annanstans. För att hela Sverige skall leva måste alla som bor och verkar i Sverige kunna vara med och bidra, efter förmåga.

I Centerpartiet finns en tradition av att värna det hållbara som sträcker sig till agrarsamhället. Jorden skulle kunna försörja de familjer som levde på gården, också kommande generationer. Det är ingen slump att dessa tankar gjorde att partiet i början av 60-talet skrev den första miljömotionen i Riksdagen. Att vi stod i täten för kampen mot kärnkraft och att vi idag ser den största utbygganden av förnyelsebar energi någonsin, samtidigt som det registreras fler miljöfordon i landet är heller ingen slump. Livet på gården syftade inte bara till att mätta magen för stunden. Det handlade också om att värna ägandet och skapa en stabilare ekonomisk grund för barn och barnbarn, som gav möjlighet till utbildning.

Ett Centerparti är per definition ett mittenparti. Behöver det innebära att vi beroende på hur ytterkanterna rör sig från eller emot mitten måste skjutas fram och tillbaks på höger - vänsterskalan? Nej, fy! Tyvärr är det väl denna glidning som skapat den otydlighet som man ibland förknippar med Centerpartiet. Frågan är om det idag går att tala om en sådan skala när två stora partier S - och M är i så stor förändring att deras ordval och politik blir förvillande lika. Så som de en gång var i miljödebatten, förenade i centraliseringstankar, rovdrift på naturresurser och skapandet av ett kärnenergisamhälle.

Centerpartiet är det gröna, företagsamma och varma partiet i Alliansen med en oförvanskad liberal värdegrund som sätter människan i centrum. Centerpartiet - humanliberalerna !!

Läs mer på www.olajohansson.centerpartiet.net

Inga kommentarer: